Adıayman Abidesi Kaya Mezarları ve Anıtları

Kaya Mezarları ve Anıtları
TURUŞ TAŞ MEZARLARI

Adıyaman Şanlıurfa yolu 40.km’sinde Turuş (Kuyulu) köyünün tek km batısındadır. Tamamıyla taş tek tepe üstünde Roma dönemine ilişkin 60 civarı taş kabrinden oluşmaktadır. Tek Takım taş mezarlarının duvarlarında farklı hayvan ve birey kabartmalarıyla betimler koltuk almaktadır.

KAYA ANITLARI

Mal Pınar Taş Abidesi : Adıyaman orta durak köyü Eşya Pınar mezrasının kuzeybatısındadır. Göksu çayı vadisindeki Eşya Pınar su kaynağının solundaki taş üst kısmına 18×85 cm. ebadında tek kitabedir.

Haydaran Taş Abidesi : İlimiz orta Taşgedik köyü hudutları arasındadır. Kabartma Kommagene çağında anne taş üst kısmına diktörtgen tek niş içerisine inşa edilmiş, güneş tanrısı Helios ile Kommagene kralı Mithridates’in karşılıklı ayakta durmalarını tasvir etmektedir.