Adıyaman Gölleri

Adıyaman Gölleri

İlde 4 natürel, bir de yapay olmak üzere 5 tane göl vardır. Şunlar Gölbaşı, İnekli, Azaplı ve Abdulharap natürel gölleri ile Atatürk Barajı yapay gölüdür.
Gölbaşı Gölü: 2.19 km2 yüzölçümünde meydana gelen bu göl, Gölbaşı kazası Belediye hudutları içerisinde bulunmaktadır. Etrafında turistik tesisler yer alan gölde balık üretimi de yapılmaktadır.
İnekli Gölü: Yüzölçümü bir.09 km2 dir. Yağışların pek meydana geldiği dönemlerde Gölbaşı ve Azaplı Gölleri ile natürel olarak açılan kanallarla birbirine bağlanırlar.


Azaplı Gölü: kazanın batısında yer alan bu gölün yüzölçümü 2.72 km2 dir. Kış Mevsiminde sularının çoğalması nedeni ile genellikle Gölbaşı Gölü ile birleşik bir görünüm talep eder.
Abdülharap Gölü: Çelikhan ilçesinin 3 km. kuzeyinde yer alan gölün yüzölçümü 5 km2 dir. Yüzeyi yüklü olarak saz ve otlarla kaplanmış meydana gelen bu göl. Çat Barajı’nın tamamlanması şeklinde, baraj göl alanı içerisinde kalacaktır.
Atatürk Barajı Gölü: Güney Doğu Anadolu Projesi’nin (GAP) uygulamaya konulmasıyla meydana gelen bir göl olup Adıyaman ve Şanlıurfa şehirleri içinde kapsamlı bir alanı kaplar. Bölgenin sulama suyu ve balık imalatının teminİ tarafından nihai derece mühim bir göldür. Rezervuar alanı 8bir.700 hektardır.
Çamgazi Barajı Gölü: Adıyaman orta kazaya ilişkili Atatürk Barajı karayolu üzerindedir. Baraj gövdesi zonlu toprak dolgu tipinde yapılmakta olup sulama için inşa edilmektedir. Sulama alanı 6536 hektardır.
Çat Barajı Gölü: Güney Doğu Anadolu Projesi’nin (GAP) uygulamaya konulmasıyla meydana gelen göl olup Adıyaman-Çelikhan Abdulharap Gölü üzerindedir. Sulama için kullanılan baraj gölü 14.481 hektarlık alanı kaplar.
Göletler: Adıyaman şehiri gölet inşası açısından yeteri kadar su potansiyeline sahiptir. Bu sebeple şuanki göletlerin yanısıra çoğunluğu GAP Projesi çerçevesinde olmak üzere bir bir sürü gölet inşa halindedir. Bir Takım göletler de tasarılama aşamasındadır. Bunlara ilişkin kısa açıklama veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Gölet Suladığı Alan (Ha)
Gözebaşı 100
Kınık 183
Hasancık 94
İncesu 188
Dot 267
Mülk 450
Karahöyük 304