Adıyaman İdari Durumu

Adıyaman İdari Durumu

İdari Durum
Adıyaman

Adıyaman, sahip meydana geldiği mümbit, barınmaya ve korunmaya elverişli toprakları, enbaşta Fırat olmak üzere nehir ve akarsuları, ilgisiz su kaynakları sebebiyle, tarih süresince, çoğu medeniyetlerin görüştüğü, kaynaştığı, kucaklaştığı, mühim yerleşim yerlerinden birisi olmuştur.

Geçmişten, günümüze farklı medeniyetlerin kültürleri ile yoğrulup, bugünlere erişen Adıyaman ilimiz, 1516 senesinde Yavuz Padişah Selim’in İran Seferi esnasında Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat Sancağı olarak Maraş Beyler Beyliğine ilişkili iken, 1841 senesinde kaza olmuş, 1849 senesinde sancak olarak Diyarbakır’a bağlanmıştır. 1859 senesinde Malatya’nın sancak olmasıyla beraber Cumhuriyetin kuruluşundan 1954 seneye civarı eskiyen yönetimsel yapısı korunarak Adıyaman kaza olarak Malatya’ya bağlanmış ve 01.12.1954 tarih ve 6418 sayılabilir Yasa ile Adıyaman Valilik olmuştur.