Adıyaman Işıktepe Köyü

Adıyaman Işıktepe Köyü

IŞIKTEPE KÖYÜ
Kâhta İlçe Merkezine 25 km. mesafede bulunan Işıktepe köyü toplam 40 haneli yaklaşık 270 nüfusludur. Yerleşim yeri ova şeklindedir. Köyün doğusunda Damlarlık Köyü, kuzeyinde Eski Kâhta Çayı, Güneyinde Yolaktı Köyü ve batısında Eski Kâhta Çayının uzantısı ile Cendere Çayı yer almaktadır.
Eski adı Çingil olan Işıktepe köyünde; ALUÇ, ÇEKİN, YAY, ÖZATAR, EŞSİZ, ÇİFTÇİ, KUŞÇİ, ARSLAN ve ALPTEKİN aileleri bulunmaktadır. Köyün başlıca geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve mevsimlik işçiliktir. Köy halkının çoğunluğu mevsimlik işçi olarak il dışına çalışmaya gitmektedir.  Köy Aynı Zamanda ORMANKÖY olarak adlandırılmıştır. Ormanköy olması sonrasında köyde hayvancılık kısıtlandırılmıştır. Daha çok kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayvancılık yapılmaya başlanmıştır.
Işıktepe Köyü Damlacık Köyüne bağlı bir mezra iken 2010 yılında bağımsız köy haline gelmiştir. Köye bağlı bulunmamaktadır.
Işıktepe Köyünde okul bulunmamaktadır. Öğrenciler taşımalı eğitim kapsamında Damlacık Köyüne taşınmaktadır.
Köy yolu asfalttır. İçme suyu; şebekeli olarak alınmakta olan içme suyu yetersizdir. Köyde Kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır.
Köyde Sağlık tesisi bulunmamaktadır. Sağlık hizmetleri Damlacık Köyünde bulunan Aile hekimliğinden sağlanmaktadır.
Köyde özel ağaçlandırma çalışması bulunmamakta, köylülerin kendi imkânlarıyla oluşturdukları ağaçlandırma çalışmaları bulunmaktadır.