Adıyaman Nüfus Dağılım

Adıyaman Nüfus Dağılım

NÜFUS

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırlamış meydana geldiği 2012 seneyi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) neticelerine yönelik Adıyaman’ın nüfusu 595.261 kişidir. İlimizin il/ilçe ve belde/köy nüfus dağılımı verilmiştir.

Bu şekle yönelik ilimiz nüfusunun tahmini %60’lık bir kısmı il ve kaza merkezlerinde yaşarken %40’lık bir kesimi is köy ve beldelerde yaşamaktadır.

Bununla Birlikte, 2012 seneyi il ve ilçelere yönelik nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İlçe Adı

İl/İlçe merkezi

Belde/Köy

Toplam

Merkez

211.789

58.328

270.117

Besni

28.516

50.927

79.443

Çelikhan

8.213

6.992

15.205

Gerger

3.189

20.637

23.826

Gölbaşı

28.204

19.356

47.560

Kahta

64.441

52.937

117.378

Samsat

4.216

5.303

9.519

Sincik

4.179

15.610

19.789

Tut

3.848

7.246

11.094

Toplam

356.595

237.336

593.931

Bu tablodan yola çıkarak kazaların toplamında nüfus dağılımları aşağıdaki gibidir. Bunun Için yönelik Adıyaman Orta kazası toplamında nüfusun %45’ini barındırmaktadır. Bununla Beraber Samsat ve Tut ilçelerimiz tahmini %2’lik bir nispeten en düşük nüfusa sahip ilçelerimizdir.

Ayrıca ilçelere ilişkili köy ve beldeler gözardı edilip yalnızca ilçe merkezlerindeki nüfus dağılımına bakıldığında aşağıdaki istatistik elde edilmektedir.Buna yönelik toplamında nüfusun %45’ini barındıran Orta kazası yalnızca il/ilçe merkezlerinde hayatını sürdüren nüfusun %60’ını barındırmaktır.

Nüfus Piramidi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne yönelik 2011 seneyi bakımından Adıyaman İli nüfusunun yaş gruplarına yönelik dağılımı;

GÖÇ

Adıyaman’ın geçmişteki nüfus ölçüsü incelendiğinde 1955 senesinde 13966 meydana gelen il nüfusunun, 1955’i takip edilen nüfus sayımı dönemlerinde yükseliş gösterdiği anlaşılmaktadır. Fakat 1970 senesinde %68.4 nüfus yükseliş hızıyla en dik değerine yükselmiştir. 1980 senesinde ise %39.8 değerle yükseliş hızında eskiye yönelik gerileme gözlenmiştir. 1985, 1990, 1997 ve 2000 nüfus sayım neticelerine yönelik, nüfus yükseliş hızının artığı görülmektedir. Bu yükseliş 1985’te %59.45 e, 1990’da %66.78’e (bir00 045), 1997’de %112’e (nüfus 212 475’e), 2000’de %34 (nüfus 282.510) benzeri dik bir değere ulaşmıştır.

Nüfus sayım neticeleri incelendiğinde merkeze ilişkili kırsal nüfusun yükseliş hızının Adıyaman nüfus yükseliş hızından düşük olduğu görülür. Bilhassa 1960 senesinde kırsal nüfusun 1533 birey düşmesi ile yükseliş hızı % -6.63 benzeri düşük değere inmiştir. Benzer devrede Adıyaman şehir nüfusu 2521 birey artmıştır. Bunun Için yönelik 1955-1960 dönemlerinde kırsal kesimden kente önce göç başlamıştır. Adıyaman şehir nüfusunun yavaş çoğalması da Adıyaman’dan auta yabancı şehirlere göç olduğu izlenimini vermektedir. 1965 nüfus sayım çağında kırsal kesim (tutukluluk) değerden kurtulup 6064 bireyin artmasıyla %25 değerle en dik nüfus yükseliş hızına kavuşmuştur. Adıyaman şehir ve kırsal nüfusunu 1990 seneyi yükseliş endeksleri incelendiğinde Adıyaman ilinin endeks değerinin 716, Kırsal nüfusun endeks değerinin ise 161 olduğu görülür. Bu değerlerden çıkan sonuç, şehir nüfus yükseliş hızının kırsal nüfus artışından epeyce dik olduğudur.

1997 ise şehir merkezinin 100.045’te 212.475’e yükselmesi ise Atatürk Barajı’na bağlıdır. Çünkü Güneydoğu Anadolu projesi nedeni ile Atatürk Barajı’nın yapımında Adıyaman şehir sınırları içerisinde Samsat kazası ile beraber 12 köy ve 46 mezra tamamıyla sular altında kalmıştır. Bu projeden kısmen etkilenen köy sayısı ise 53 olup, 1990 evrensel nüfus sayımına yönelik 58 645 yurttaş, yaşadığı köy ve mezraları ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu da iç göçün hızlanmasına sokak açmıştır.

Atatürk Baraj Gölünün altında olan ilçe ve köylerin nüfus ve sayısı

İlçe Adı Yerleşim Birimi Sayısı
(İlçe+Köy+Mezra)
Etkilenen Nüfus
Tamamen Kısmen Tamamen Kısmen
Merkez 15 27 2031 17324
Samsat 15 12 5201 6008
Kahta 18 20 5360 12994
Gerger 5 19 9727
Toplam 53 78 12592 46053

Kaynak: DSİ. 203. Şube Müdürlüğü Adıyaman

Sonuç olarak denilebilir ki 1955’ten 2000’ne gelinceye civarı şehir ve kırsal nüfus yükseliş hızı itinalı tek seyretme takip etmemiştir. İç ve harici göçlerin 1960 senesinde önce işaretini verdiğini söyleyebiliriz. İl bazında nüfus yükseliş hızlarını ele aldığımızda illerin nüfus yükseliş hızının, kırsal meydanın nüfus yükseliş hızından sürekli dik meydana geldiği meydana çıkmaktadır. Bu vaziyet, kırsal sahadan kente sürekli göç meydana geldiğini göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırlamış meydana geldiği Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) neticelerine yönelik ise Adıyaman’daki nihai 4 senelik zaman zarfındaki göç hali aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Dönem

ADNKS Nüfusu

Aldığı Göç

Verdiği Göç

Net Göç

Net Göç Hızı

2010-2011

593.931

13.873

23.939

-10.066

-16,81

2009-2010

590.935

14.150

20.135

-5.985

-10,08

2008-2009

588.475

12.091

18.295

-6.204

-10,49

2007-2008

585.067

12.155

20.971

-8.816

-14,96

Bu tablodan da anlaşılacağı gibi son 4 yıllık süre zarfında gözle görülen bir dışa göç bulunmaktadır. 2011 yılında -10.066’lık bir net göç ile Adıyaman Türkiye geneli iller sıralamasında dışarı en çok göç veren 7. il olmuştur. Bunun en büyük sebebi bölgede yeterli istihdamın sağlanamamasından dolayı genç nüfusun farklı şehirlere göç etmesidir.