Ad覺yaman ve Ad覺yamanl覺lar Tedirgin

Son Zamanlarda Artan Hastalar覺n Say覺s覺 Ad覺yaman’da Korkuya Yol A癟t覺 H羹kumetin Normalleme Yolunda Yapm覺 Olduu A癟覺klamay覺 Normal Olarak Anlayamad覺k San覺r覺m Eski Hayat覺m覺za geri D繹nd羹k Bu Sebepten Dolay覺 Covid Hastas覺 H覺zla Yayg覺n Olamaya Balad覺 Ad覺yaman’da

Bak覺ld覺覺nda D羹羹nden D羹羹ne Koan Halk覺m覺z Veya Taziyelerden Taziyelere Koan Halk覺m覺z Asker Elenceleri Derken Zirveyi G繹rd羹k Diye Hi癟 D羹羹nm羹yor Malum n羹m羹z K覺 Yaklat覺k癟a Souk Alg覺nl覺覺 襤le beraberinde San覺r覺m Bu Hastal覺k Daha ok Yay覺l覺m G繹sterecek .

Her kezde yle Bir Alg覺 Olumu ki Bana Bir ey Olmaz veya ne olacaksa olsun D羹羹ncesinde Davran覺yor Veya Allah Korur Bizi Amenna Ve Saddakna Allah Hepimizi Korur Allah Ak覺l Fikirde vermi Kullanal覺m Diye G繹z G繹re G繹re Kimse Can覺n覺 Yolda Bulmad覺 Elbet Sal覺k Bakan覺m覺z Kendisi Bu Konuda ok M羹cadele vermi Olmas覺na Ramen 襤nsanlar覺m覺z Hi癟 Oral覺 deil Ate D羹t羹羹 Yeri Yakar 襤llaki Yak覺n覺m覺z覺n Eimizin Dostumuzun Veya Ailemizin Ba覺na Bir eyler Geldikten Sonram覺 Ak覺llanaca覺z.

Hen羹z Hi癟 Bir ey 襤癟in Ge癟 Deil Tedbir Bizim Elimizde Kuralar Belli Uyulmas覺 Gerekenler Yap覺lmas覺 gerekenler Hepsi Belli Her g羹n Canlar Gidiyor 襤nsanlar l羹yor Sizlerden Ricam Kurallara Uyal覺m Uymayanlar覺 Gerekli Mercilere Ve Makamlara Bildirelim Bizler Duyarl覺 Olmasak ok Can覺m覺z Yanacak

COVID-19 (Yeni Koronavir羹s Hastal覺覺) Nedir?

Yeni Koronavir羹s (2019-nCoV), ilk olarak inin Vuhan Eyaletinde Aral覺k ay覺n覺n sonlar覺nda solunum yolu belirtileri (ate, 繹ks羹r羹k, nefes darl覺覺) gelien bir grup hastada yap覺lan arat覺rmalar sonucunda 13 Ocak 2020de tan覺mlanan bir vir羹st羹r. Salg覺n balang覺癟ta bu b繹lgedeki deniz 羹r羹nleri ve hayvan pazar覺nda bulunanlarda tespit edilmitir. Daha sonra insandan insana bulaarak Vuhan bata olmak 羹zere Hubei eyaletindeki dier ehirlere ve in Halk Cumhuriyetinin dier eyaletlerine yay覺lm覺t覺r.

 

Koronavir羹s Belirtileri Nelerdir?

Belirtisiz olgular olabilecei bildirilmekle birlikte, bunlar覺n oran覺 bilinmemektedir. En 癟ok kar覺la覺lan belirtiler ate, 繹ks羹r羹k ve nefes darl覺覺d覺r. iddetli olgularda zat羹rre, a覺r solunum yetmezlii, b繹brek yetmezlii ve 繹l羹m geliebilmektedir.

 

Koronavir羹s Nas覺l Bula覺r?

Hasta bireylerin 繹ks羹rmeleri aks覺rmalar覺 ile ortama sa癟覺lan damlac覺klar覺n solunmas覺 ile bula覺r. Hastalar覺n solunum par癟ac覺klar覺 ile kirlenmi y羹zeylere dokunulduktan sonra ellerin y覺kanmadan y羹z, g繹z, burun veya a覺za g繹t羹r羹lmesi ile de vir羹s al覺nabilir. Kirli ellerle g繹z, burun veya a覺za temas etmek risklidir.

 

Koronavir羹s Tan覺s覺 Nas覺l Konur?

2019 Yeni Koronavir羹s tan覺s覺 i癟in gerekli molek羹ler testler 羹lkemizde mevcuttur. Tan覺 testi sadece Halk Sal覺覺 Genel M羹d羹rl羹羹 Ulusal Viroloji Referans Laboratuvar覺nda yap覺lmaktad覺r.

 

Koronavir羹sten Korunman覺n Yollar覺 Nelerdir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlar覺n覺n genel bulama riskini azaltmak i癟in 繹nerilen temel ilkeler Yeni Koronavir羹s (2019-nCoV) i癟in de ge癟erlidir. Bunlar;

 

  • El temizliine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla y覺kanmal覺, sabun ve suyun olmad覺覺 durumlarda alkol bazl覺 el antiseptii kullan覺lmal覺d覺r. Antiseptik veya antibakteriyel i癟eren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
  • Eller y覺kanmadan a覺z, burun ve g繹zlerle temas edilmemelidir.
  • Hasta insanlarla temastan ka癟覺nmal覺d覺r (m羹mk羹n ise en az 1 m uzakta bulunulmal覺).
  • zellikle hasta insanlarla veya 癟evreleriyle dorudan temas ettikten sonra eller s覺k s覺k y覺kanmal覺d覺r.
  • Bug羹n i癟in 羹lkemizde sal覺kl覺 kiilerin maske kullanmas覺na gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu ge癟irmekte olan kiinin 繹ks羹rme veya hap覺rma s覺ras覺nda burun ve az覺n覺 tek kullan覺ml覺k ka覺t mendil ile 繹rtmesi, ka覺t mendilin bulunmad覺覺 durumlarda ise dirsek i癟ini kullanmas覺, m羹mk羹nse kalabal覺k yerlere girmemesi, eer girmek zorunda kal覺n覺yorsa a覺z ve burnunu kapatmas覺, m羹mk羹nse t覺bbi maske kullanmas覺 繹nerilmektedir.