Ad覺yaman’da Sanayi Durumu

Ad覺yaman’da Sanayi Durumu

Sanayi Tarih癟esi

Ad覺yaman’覺n覺n end羹stri ile tan覺ma tarihi 1955’tir. Tekstil sekt繹r羹 konusunda entegre bir tesisin oluturulmas覺 i癟in 1955 tarihinde “Ad覺yaman Pamuklu Dokuma End羹stri T羹rk A.. oluturulmu ve 1967 senesinde imalata ge癟mitir. 1973-1975 tarihleri aralar覺nda imento, S羹t ve Yem Fabrikas覺 tesislerinin Ad覺yaman’da oluturulmas覺 konusunda et羹t proje baz覺nda baz覺 癟al覺malar balat覺lm覺t覺r.

Kalk覺nmada ncelikli Y繹relerde tatbik edilen h羹k羹met yard覺mlar覺 ve tevikler ile salamak edilen uzunca vadeli pahal覺 olmayan maliyetli kredilerle sanayide ve yat覺r覺mlarda g繹zlemlenebilir bir hareketliliin olutuu fakat, edinilen kredilerin iyi deerlendirilememesi ve yat覺r覺mc覺lar覺n y繹nlendirilememesi nedeni ile arzulanabilir bir mevduat hamlesinin at覺lamad覺覺n覺 g繹r羹yoruz. 1988 seneninden ard覺ndan baz覺 tekstil ve un fabrikalar覺n hizmete ge癟mesiyle yat覺r覺mlarda nispi bir art覺覺n meydana geldii g繹r羹lmektedir.

ADIYAMAN’IN BUGNK SANAY襤 DURUMU;

5084 ve 5350 say覺labilir Yat覺r覺mlar覺n ve 襤stihdam覺n Teviki konusunda Kanunlar覺n y羹r羹rl羹e girmesiyle mevduat art覺lar覺nda ve istihdamda kocaman art覺lar olmutur.

Zaman覺nda ve rasyonel kararlarla lkemiz 癟ap覺nda itirak eden taleplerin deerlendirilmesi ve yat覺rma d繹n羹mesi bak覺m覺nda il bir s羹r羹 g羹zel bir performans g繹stermitir. 100’羹n 羹st羹nde itirak eden taleplerin tamam覺 deerlendirilerek, 繹ncelikli olarak en 癟ok istihdam, en 癟ok y羹ksek katma 繹l癟羹t meydana getirecek ve ileri biliim gerektiren sekt繹rler 繹ncelikli olarak deerlendirmeye al覺narak arsa belirleme ilemleri ina edilmi, belirlemesi ina edilmi olan parseller 羹st羹nde fabrikalar ina edilerek bir癟ou hizmete ge癟mitir.

Genel olarak il ve il癟elerinde End羹stri Sicil Vesikas覺 alm覺 245 kurulu bulunmaktad覺r. Bu tesislerin tamam覺 fiili olarak 羹retim yapmakta. End羹stri yat覺r覺mlar覺 i癟inde tekstil sekt繹r羹ne ina edilmi olan yat覺r覺mlar覺n younluu dikkati 癟ekmektedir.

ZETLE ADIYAMAN SANAY襤S襤;

Ekonomisi a覺rl覺kl覺 olarak tar覺ma dayal覺 olup, 繹zelikle tekstil sekt繹r羹 yat覺r覺mlar覺nda sanayileme eilimi g繹r羹nmektedir.

End羹stri kocaman, ortada ve minik 繹l癟ekli iletmeler halinde ekillenmitir.

GSY襤H’s覺 i癟inde end羹stri sekt繹r羹 tar覺m sekt繹r羹nden ard覺ndan iki. gelmektedir.

End羹stri yat覺r覺mlar覺 i癟inde Tekstil sekt繹r羹ne ina edilmi olan yat覺r覺mlar覺n younluu dikkati 癟ekmektedir.

Ad覺yaman ‘da, g覺da end羹stri, maden- kaya ve topraa dayal覺 end羹stri, pamuk ileme ve tekstil end羹stri ile genel imalat sanayisine kar覺 imalatlar yap覺lmaktad覺r.

End羹stri iletmelerinin kocaman bir 癟ounluu il merkezindedir.

zel sekt繹r kamu sekt繹r羹ne y繹nelik daha 癟ok katma 繹l癟羹t meydana getirmitir.

End羹stri sekt繹r羹 i癟inde tekstil sanayisinin g覺da sekt繹r羹ne y繹nelik daha 癟ok katma 繹l癟羹t oluturduu g繹r羹lmektedir.

Darboazda meydana itirak eden tesisler 癟ounlukla ham madde, Sekt繹r noksanl覺覺 ve a覺rl覺kl覺 olarak da iletme anaparas覺 yetersizlii nedeni ile sorunlar yaamaktad覺r.

En m羹him koltuk alt覺 zenginlii petrold羹r.

zel sekt繹r 羹retimleri ile beraber 羹lkemiz ham petrol羹n羹n %28,bir3’sinden fazlas覺 Ad覺yaman k覺sm覺nda 羹retilmektedir.

Yeralt覺 Maden kaynaklar覺 durumundan 癟ok zengin potansiyele sahiptir.

SANAY襤 PROF襤L襤

Bu zaman bak覺m覺ndan ilimiz 癟ap覺nda orta ve il癟eler dahil olmak 羹zere, farkl覺 meydan ve sekt繹rde end羹stri sicil vesikas覺 alm覺 245 iletmemiz uanki olup, toplam覺nda 278 iletmede 10.271 birey istihdam edilmektedir. 襤l 癟ap覺nda end羹stri iletmelerinin sekt繹rel da覺l覺m覺na bakt覺覺m覺zda, % 3iki,73 ile Tekstil mahsulleri 羹retimi, % 2bir,iki2 lik bir oran ile G覺da mahsulleri 羹retimi sekt繹rlerinin 繹nce iki s覺rada meydana geldii g繹r羹lmektedir.

b羹r sekt繹rler s覺ras覺yla;

% 16,91 Seramik, Kil, madencilik ve taocak癟覺l覺覺;

% 6,83 Ham Yak覺t ve Nat羹rel Gaz, kok

% 4,32 Lastik ve plastik mahsulleri 羹retimi,

% 3,66 Makine 羹retimi, tar覺m makineleri, elektrikli makineler

% iki,52 Mobilya imalat覺

% 3,69 Demir Sert ve Demir d覺覺 metaller

% iki,08 Cam

% 6,04 b羹r (imento, Kimya,G羹bre,Deri ve deri mahsulleri)

B繹lgelere y繹nelik bir 繹l癟羹mlendirme yapt覺覺m覺zda, end羹stri iletmelerinin

% 48 Marmara K覺sm覺nda,

%17 襤癟 Anadolu K覺sm覺nda,

%14 Ege K覺sm覺nda,

% 8 Akdeniz K覺sm覺nda,

% 6 Karadeniz K覺sm覺nda,

% 5 G羹neydou Anadolu K覺sm覺nda,

% iki Dou Anadolu K覺sm覺nda meydana geldii g繹r羹lmektedir.

Ad覺yaman 襤linde end羹stri siciline kay覺tl覺 end羹stri iletmesi say覺s覺 245 dir. Toplam覺nda end羹stri iletmesi i癟inde % 0.3 l羹k bir oran ile sanayisi gelimekte meydana itirak eden iller aralar覺nda koltuk almaktad覺r.