Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 2016 2017 Burs Bavurular覺

DEERL襤 RENC襤 ARKADALARIMIZ AIKLAMALARI LTEFEN BAINDAN SONUNA KADAR D襤KKATL襤CE OKUYUNUZ

Deerli g繹n羹ldalar覺m覺z ve 繹rencilerimiz

Kendi eviniz gibi g繹rd羹羹n羹z vakf覺m覺z, hay覺rsever hemehrilerimizin yard覺mlar覺 ile sizlerin ihtiya癟lar覺 aras覺nda bir k繹pr羹 g繹revi g繹rerek burs hizmeti sunmaktad覺r. Dolay覺s覺yla hemehrilerimizin bize emanet ettii burslar覺 ihtiya癟 sahibi ve baar覺l覺 繹rencilerimize ulat覺rmak vakf覺m覺z i癟in vicdani ve hassas bir g繹revdir. Burs bavuru s羹recinin uzun ve titiz olmas覺 da bu hassas g繹revin gereidir. Bize emanet edilen her bursu baar覺l覺, ihtiya癟 sahibi Ad覺yamanl覺 繹rencimize ulat覺rmakla m羹kellefiz.

 

Burs bavurusunda bulunurken l羹tfen bu hassasiyetlerimizi ve g繹revimizin a覺rl覺覺n覺 g繹z繹n羹nde bulundurup bavuru yap覺n覺z. Aa覺da yer alan be bavuru art覺n覺 ta覺yorsan覺z burs bavurusunda bulununuz. Unutmay覺n覺z ki be bavuru art覺n覺 ta覺may覺p, burs bavurusunda bulunman覺z m羹lakat ve burs bavurusunun dier s羹re癟lerinin yava ilerlemesine sebep olacak ve 繹renci arkadalar覺n覺za rahats覺zl覺k verecektir.

 

Yeni Eitim ve retim Y覺l覺n覺n Hakk覺n覺zda Hay覺rl覺 Olmas覺 ve Baar覺 Dileklerimizle….

ADIYAMAN UBEM襤Z BU YIL YEN襤 BURS BAVURUSU ALMAYACAKTIR.

 

ADIYAMANLILAR VAKFI BURS BAVURU ARTLARI

1) Ad覺yamanl覺 olmak;

Bavuran 繹rencinin veya babas覺n覺n, dedesinin vb. k羹t羹羹n羹n Ad覺yaman g繹r羹nmesi gerekmektedir. K羹t羹羹 Ad覺yaman olmay覺p doum yeri Ad覺yaman g繹r羹nenler Ad覺yamanl覺 say覺lmayacakt覺r.

2)襤stanbuldaki niversitelerde renci olmak;

zel niversitelerde okuyanlar覺n % 100 burslu okuyor olmalar覺 gerekmektedir. zel 羹niversitelerde 羹cretli okuyanlar,%75, %50, %25 burslu okusalar dahi burs bavurusunda bulunamazlar.

襤stanbul d覺覺nda okuyan 繹rencilerimize k覺s覺tl覺 b羹t癟emizden dolay覺 burs destei salayamamaktay覺z. Bu durumdaki 繹rencilerimiz burs bavurusunda bulunamazlar. Uzaktan eitim veya a癟覺k繹retim programlar覺na kay覺tl覺 繹rencilerimize burs verilmemektedir.

3)n lisans veya Lisans 繹rencisi olmak;

Y羹ksek lisans veya Doktora 繹rencileri burs bavurusunda bulunamazlar.

4)Maddi destee muhta癟 olmak;

Burs bavurusunda bulunan 繹renci, maddi destee ihtiyac覺 olduunu vakf覺m覺z覺n kendisinden istedii belgelerle ispatlamak zorundad覺r.

 

5)Baar覺l覺 Olmak;

Ara s覺n覺flar i癟in s繹zkonusu olan bir artt覺r. Haz覺rl覺k okuyan 繹rencinin, haz覺rl覺k s覺n覺f覺n覺 ge癟mi olmas覺 gerekmektedir. ok 繹zel bir durumu veya mazereti olmay覺p, birden fazla zay覺f覺 olan 繹renci burs bavurusunda bulunamaz.

 

ADIYAMAN UBEM襤Z BU YIL YEN襤 BURS BAVURUSU ALMAYACAKTIR.

BURS BAVURU TAKV襤M襤

Eski Bursiyerler i癟in;

2015-2016 Eitim Y覺l覺nda Vakf覺m覺zdan burs alan 繹renci eski bursiyerdir. Ad覺yaman niversitesinde okuyan eski bursiyerlerimiz de bu ad覺mlar覺 izleyecektir. Eski bursiyerlerimizin de internetten burs bavurusunda bulunma zorunluluu bulunmaktad覺r. ADIYAMAN UBEM襤Z BU YIL YEN襤 BURS BAVURUSU ALMAYACAKTIR.

05 Eyl羹l-30 Eyl羹l; 襤nternetten burs bavurusu; Bavuru 癟覺kt覺s覺 ile Baar覺 Durumunu G繹steren Belgenin (Transkript veya haz覺rl覺k s覺n覺f覺n覺 ge癟tiini g繹steren belge) vakfa teslimi,

Eski bursiyerlerimiz, bavuru 癟覺kt覺s覺 ile Baar覺 Durumunu G繹steren Belgeyi (Transkript veya haz覺rl覺k s覺n覺f覺n覺 ge癟tiini g繹steren belge) 30 Eyl羹l tarihine kadar vakf覺m覺za ulat覺racaklard覺r. uana kadar baar覺 belgesi ile 繹renci belgesini vakf覺m覺za ulat覺ran 繹rencilerimizin bavuru 癟覺kt覺s覺n覺 vakf覺m覺za tekrar teslim etme zorunluluu olmay覺p, zorunluluk 1 eyl羹l tarihinden sonraki ilemler i癟indir. Bu 繹rencilerimiz 20 Eyl羹l 2015 Pazar g羹n羹ne kadar internetten burs bavurusunda bulunacaklard覺r.

Eski 繹rencilerimizin deerlendirilmesi vakf覺m覺z taraf覺ndan y覺l i癟erisinde yap覺lan etkinliklere kat覺l覺m durumlar覺, bavuru formu ve transkriptleri 羹zerinden yap覺lacakt覺r. Bu deerlendirme sonucu m羹lakata al覺nacak 繹renciler tespit edilecek ve ilan edilecektir, m羹lakata 癟ar覺lmayan eski bursiyerlerimizin burslar覺 bu sene de devam edecektir. Eski bursiyerlerden ayr覺ca belge istenmeyecektir.

M羹lakata 癟a覺r覺lacak 繹rencilerin ilan覺

Ge癟en eitim y覺l覺nda vakf覺m覺z覺n etkinlikleri ve programlar覺na kat覺l覺m durumuna g繹re, Bavuru formu ve transkript 羹zerinden yap覺lacak bu deerlendirme sonucu m羹lakata al覺nacak 繹renciler 30 Eyl羹lden sonra ilan edilecektir. Zay覺f覺 olan t羹m 繹renciler m羹lakata 癟ar覺lacat覺r. Zay覺f覺 olan 繹rencilerin durumu m羹lakatta yap覺lacak deerlendirme sonucu kesinleecektir. Zay覺f覺 olmad覺覺 halde bavuru formu 羹zerinde yap覺lan deerlendirme sonucu eski bursiyer m羹lakata 癟ar覺labilecektir.

Eski bursiyerlerin m羹lakat覺 (Ekim ay覺 i癟erisinde yap覺lacak olup, duyurusu sonra yap覺lacakt覺r.)

Eski bursiyerlerden olup m羹lakata 癟ar覺lan ve bursunun devam etmesi kararlat覺r覺lan 繹renciden, evrak istenmeyecektir.

Bursiyer Listesinin A癟覺klanmas覺 (Ekim ay覺n覺n i癟erisinde yap覺lacak olup duyurusu sonra yap覺lacakt覺r.)

Eski bursiyerlerden olup m羹lakata 癟ar覺lan ve bursunun devam etmesi kararlat覺r覺lan 繹rencilerin ilan覺d覺r.

襤lk Burs Program覺 (襤lk burs program覺 Kas覺m ay覺nda yap覺lacakt覺r.)

Vakf覺m覺z覺n Bac覺lardaki Genel Merkezinde, her ay burs programlar覺 d羹zenlenecek, olup bursiyerlerin kat覺l覺m覺 mecburidir. 襤lk burs program覺 Kas覺m ay覺nda yap覺lacakt覺r.

 

Yeni Bursiyerler i癟in;

2015-2016 Eitim Y覺l覺nda Vakf覺m覺zdan burs almam覺 fakat daha 繹nceki y覺llarda burs alm覺 繹renci de yeni 繹renci say覺lmaktad覺r.

襤nternetten burs bavurusu (5 Eyl羹l- 30 Eyl羹l)

Bavuru web sayfas覺ndan, (www.adiyamanlilarvakfi.org.tr) yap覺lacakt覺r. 襤zlenecek ad覺mlar aa覺da belirtilmitir. M羹lakata gelirken bavuru 癟覺kt覺s覺n覺 yanlar覺nda getireceklerdir.

Soyad覺na g繹re m羹lakat g羹n羹 ve saatinin ilan覺 (Duyurusu Ekim ay覺n覺n ba覺nda yap覺lacakt覺r.)

30 Eyl羹lden sonra Web sayfam覺zdan ilan edilecektir.

Bursiyer adaylar覺n覺n m羹lakat覺 (Ekim ay覺 i癟erisinde yap覺lacakt覺r.)

M羹lakatlar Vakf覺m覺z覺n 襤stanbul Merkezinde yap覺lacak olup m羹lakat tarihleri daha sonra sitemizde duyurulacakt覺r.

Evrak Teslimi (M羹lakat s覺ras覺nda)

Aa覺da yer alan evraklar m羹lakat s覺ras覺nda 繹renci taraf覺ndan m羹lakata gelirken yan覺nda getirilecek ve m羹lakat komisyonuna verilecektir.

1- renci belgesi

2-Transkript belgesi(羹niversiteyi yeni kazananlar hari癟)

3-SYM s覺nav sonu癟 belgesi fotokopisi,(羹niversiteyi yeni kazananlar)

4- Aile n羹fus kay覺t 繹rnei,

5- Karde veya kardelerinizin 繹renci belgesi, (Dershaneye giden 繹renci i癟inde dershaneden belge al覺nacakt覺r.)

6- 1 Adet Fotoraf(M羹lakat s覺ras覺nda fotoraf vermeyenler getireceklerdir.)

7- Aa覺da, durumunuza uygun olan se癟enekte istenilen belge; (Velisinin Gelir Durumunu G繹steren Belge)

a)Velisi SSK veya Emekli Sand覺覺na kay覺tl覺 癟al覺覺yor veya emekli (Emekli Sand覺覺-SSK-Ba-kur) ise velisinin maa bordrosu,

b)Velisi Ba-Kura kay覺tl覺 esnaf olanlar velilerinin iyerinin 2015 y覺l覺na ait vergi levhas覺 fotokopisi, ift癟ilik ba-kuru olanlar 癟ift癟ilik belgesi fotokopisi,

c)Velisi yeil kartl覺(GSS-0) olanlar, velisinin yeil kart覺n覺n(GSS-0) fotorafl覺 sayfa ve arka sayfan覺n fotokopisi, (sgk web adresinden de 癟覺kt覺 al覺nabilir)

d)Velisinin durumu yukar覺daki se癟eneklerden hi癟birisine uymayanlar覺n, k繹yde oturuyorsa muhtarl覺ktan, il癟ede oturuyorsa kaymakaml覺ktan, ilde oturuyorsa valilikten alacaklar覺 velisinin isiz veya fakir olduuna dair belge veya Gelir Testi Sonucu

 

Bursiyer Listesinin A癟覺klanmas覺 (Ekim ay覺 i癟erisinde yap覺lacakt覺r.)

Web sayfam覺zdan ilan edilecektir.

襤lk Burs Program覺 (襤lk burs program覺 Kas覺m ay覺nda yap覺lacakt覺r.)

Vakf覺m覺z覺n Bac覺lardaki Genel Merkezinde, her ay burs programlar覺 d羹zenlenecek, olup bursiyerlerin kat覺l覺m覺 mecburidir.

 

ADIYAMAN UBEM襤Z BU YIL YEN襤 BURS BAVURUSU ALMAYACAKTIR.

Not:Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 Ad覺yaman ubesi adresi: Ali ta覺 Mah.Atat羹rk Bulvar覺.No: 138/1 Emirhan Apt. Tel: 0416 214 3444

 

WEB SAYFASINDAN BURS BAVURUSU YAPMAK 襤襤N 襤ZLENECEK ADIMLAR

ADIYAMAN UBEM襤Z BU YIL YEN襤 BURS BAVURUSU ALMAYACAKTIR.

1.Ad覺m

Web sitemize 羹ye panelinden, 羹yelik bilgilerini eksiksiz ve b羹y羹k harflerle doldurarak 羹ye olun. ye olurken kullan覺c覺 ad覺n覺z覺, e-mail adresiniz olarak kullan覺n ve ifrenizi belirleyin. ye olanlar覺n tekrar 羹ye olmalar覺na gerek yoktur.

2.Ad覺m

ye panelinden 羹ye girii yap覺n覺z. ye girii yapar yapmaz ilk yapman覺z gereken resminizi profil resmini deitir /ekle butonundan d羹zenlemek/eklemektir. (resminizin ismi t羹rk癟e karakter olmamas覺 gerekmektedir. rnein; web sitesine y羹kleyeceiniz resmin ismi ayd覺n.jpg deil aydin.jpg olmas覺 gerekmektedir.) Fotoraf eklemez iseniz m羹lakatta mutlaka yan覺n覺zda fotoraf bulundurunuz.

3.Ad覺m

Burs bavuru b繹l羹m羹nden burs formunu eksiksiz ve b羹y羹k harfler kullanarak doldurunuz.

4.Ad覺m

renciler Burs bavuru formunu doldurulup, 癟覺kt覺s覺 al覺n覺p, imzaland覺ktan sonra Vakf覺m覺z覺n Bac覺lardaki Merkezine M羹lakata gelirken bavuru 癟覺kt覺s覺n覺 yanlar覺nda getireceklerdir.(Eski bursiyerlerimiz Bavuru 癟覺kt覺s覺 ile transkripti (veya haz覺rl覺k s覺n覺f覺n覺 ge癟tiini g繹steren belge) 30 Eyl羹l Cuma g羹n羹 akam 18.00e kadar Vakf覺m覺za ulat覺racaklard覺r. uana kadar baar覺 belgesi ile 繹renci belgesini vakf覺m覺za ulat覺ran 繹rencilerimizin bavuru 癟覺kt覺s覺n覺 vakf覺m覺za teslim etme zorunluluu olmay覺p, zorunluluk 1 eyl羹l tarihinden sonraki ilemler i癟indir. Bu 繹rencilerimiz 30 Eyl羹l 2016 Cuma g羹n羹ne kadar internetten burs bavurusunda bulunacaklard覺r.

5. Form kayd覺 g繹nderildikten sonra burs bavuru durumunuz ile ilgili d羹zeltme, tekrar 癟覺kt覺 alma gibi durumlar覺 burs bavurular覺m ekran覺ndan takip edebilirsiniz.

 

 

BURS BAVURU SREC襤 襤LE 襤LG襤L襤 VEYA D襤ER KONULARDAK襤 SORULARINIZ 襤襤N:ramazanoruc@gmail.com adreslerine e-mail atabilir siniz. G繹ndereceiniz e-mail de GSM numaran覺z覺 yazman覺z durumunda sizlere telefon ile d繹n羹 yap覺lacakt覺r.

 

BAVURU 襤LEMLEMLER襤(ADIYAMAN UBEM襤Z BU YIL YEN襤 BURS BAVURUSU ALMAYACAKTIR.)

1. WEB S襤TEM襤ZDE YE KULLANICI ADI G襤R襤 BLMNDEN G襤R襤 YAPINIZ DAHA NCE YE DE襤LSEN襤Z YE OLUN

2. 襤FREM襤 UNUTTUM BLMNDEN 襤FREM襤 UNUTTUM TIKLAYIP DAHA SONRA S襤TEM襤ZDE DAHA NCEDEN KAYITLI EMA襤L ADRES襤N襤Z襤 G襤R襤N襤Z VE 襤FREM襤 GNDER襤 TIKLAYIN 襤FREN襤Z EMA襤L襤N襤ZDE NEMS襤Z POSTA (JUNK MA襤L) BLMNE GELEB襤L襤R.

3. 襤FREN襤Z襤 G襤RD襤KTEN SONRA BUR BAVURU KISMINA GEL襤P BURS BAVURUSUNDA BULUNAB襤L襤RS襤N襤Z

4. BAVURULARINIZI TARAYICI OLARAK FIREFOX ,GOOGLE CHOREME TARAYICILARINI KULLANMANIZI TAVSIYE EDIYORUZ

Bavuru i癟in:TIKLAYINIZ