ADIYAMANLILAR VAKFI BAKANI DE襤T襤

ADIYAMANLILAR VAKFI BAKANI DE襤T襤

Yakla覺k 2 y覺ld覺r Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 bakanl覺覺 g繹revini y羹r羹ten Sait Aybak, Ad覺yaman 1954 Spor bakanl覺覺na se癟ilmesinden dolay覺 g繹revi Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 M羹tevelli Heyeti yesi mer zkartala devretti.

Ad覺yamanl覺lar Vakf覺nda n繹bet deiimi yaand覺. 2018 May覺s ay覺ndan bu yana Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 bakanl覺覺 g繹revini b羹y羹k bir baar覺 ile y羹r羹ten Sait Aybak, Ad覺yaman 1954 Spor kul羹b羹 bakanl覺覺na se癟ilmesinden dolay覺 g繹revi 繹nceki d繹nem bakanlar覺ndan, Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 M羹tevelli Heyeti yesi mer zkartala devretti.

G繹rev devir teslim t繹reni Ad覺yamanl覺lar Vakf覺nda ger癟ekletirildi.

Vakf覺n Bac覺lardaki Genel Merkezinde ger癟ekletirilen devir teslim t繹renine, Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 M羹tevelli Heyeti yeleri, Y繹netim Kurulu yeleri ve Komisyon Bakanlar覺 Konutu.

G繹revi mer zkartala devreden Sait Aybak, g繹rev s羹resi boyunca yan覺nda olan herkese teekk羹r etti.

Yakla覺k 2 senedir g繹revi y羹r羹tt羹羹n羹 belirten Aybak 繹yle devam etti:

Yakla覺k 2 y覺ld覺r vak覺f g繹n羹ldalar覺m覺zla birlikte elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Ancak Ad覺yaman 1954 Spor bakanl覺覺na da se癟ilmi olmamdan dolay覺 i y羹k羹m artt覺. M羹tevelli heyeti 羹yelerimizden m羹saademi istedim. Saolsunlar, anlay覺 g繹sterdiler. Bana bu g繹revi lay覺k g繹ren ve bana desteklerini esirgemeyen herkese 癟ok teekk羹r ederim. imdiye kadar olduu gibi, bundan sonra da vakf覺m覺z i癟in elimden geleni yapmaya devam edeceim. Bundan sonra da hem Ad覺yaman 1954 Spor Bakan覺 olarak hem de vakf覺m覺z覺n bir g繹n羹lda覺 olarak Ad覺yaman覺m覺za hizmet etmeye devam edeceim. Sizlerin de desteini bekliyorum. G繹rev s羹rem boyunca yan覺mda olan, destek olan herkese 癟ok teekk羹r ederim. Bundan sonra da bakan覺m覺z mer zkartal覺n yan覺nda durmaya devam edeceim.

G繹revi devralan Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 M羹tevelli Heyeti mer zkartal ise hizmetlerinden dolay覺 Aybaka teekk羹r etti.

Daha 繹nce de Vak覺fta bakanl覺k g繹revi y羹r羹tt羹羹n羹 an覺msatan zkartal unlar覺 dile getirdi:

Vak覺f bakanl覺覺n覺n ne kadar a覺r ve kutsal bir sorumluluk olduunu daha 繹nce de bakanl覺k yapt覺覺m i癟in biliyorum. Bana tekrar bu g繹revi tevdi eden M羹tevelli Heyeti yelerimize 癟ok teekk羹r ederim. Vakf覺m覺z覺n 癟ok daha iyi yerlere gelmesi i癟in t羹m g繹n羹ldalar覺m覺zla birlikte yolumuza emin ad覺mlarla devam etmeye 癟al覺aca覺z. Vakf覺m覺z i癟in, gen癟lerimiz i癟in yapacak 癟ok iimiz, y羹r羹yecek 癟ok yolumuz var. Allah mah癟up etmesin. Sait Aybak yakla覺k iki y覺ld覺r b羹y羹k bir 繹zveriyle g繹revi y羹r羹tt羹. Kendisine 癟ok teekk羹r ederim. Kendisi bundan sonra da hem vakf覺m覺za hem de Ad覺yaman 1954 Spor Bakan覺 olarak Ad覺yaman覺m覺za hizmet etmeye devam edecek. Biz de kendisine her zaman destek olaca覺z. Kendisi de bizimle omuz omuza vakf覺m覺za hizmet etmeye devam edecek. Y羹ksek istiare kurulunu da oluturup vakf覺m覺za 癟ok daha verimli bir ekilde hizmet etmeye devam edeceiz.

Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 M羹tevelli Heyeti yesi Mahmut G繹ksu ise, Aybak覺n Ad覺yaman 1954 Spor kul羹b羹 bakan覺 se癟ilmesinden dolay覺 i y羹k羹n羹n artt覺覺n覺 dile getirdi. Aybaka hizmetlerinden dolay覺 teekk羹r eden G繹ksu,Kendisi bundan sonraki s羹re癟te de bizimle birlikte olmaya devam edecek. Kendisine

yeni g繹revinde baar覺lar dilerim. mer zkartala da bir kez daha se癟ildii bakanl覺k g繹revinde baar覺lar diliyorum. diye konutu.

Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 M羹tevelli Heyeti Ramazan Aksoy ise, Aybak覺n g繹rev s羹resi boyunca b羹y羹k bir 繹zverili ile 癟al覺t覺覺n覺 belirterek kendisine teekk羹r etti. Aksoy, g繹revi devralan zkartala da baar覺lar diledi.

Ad覺yaman Dernekler Federasyonu (ADIFED) Bakan覺 H羹seyin Sevin癟tekin de hizmetlerinden dolay覺 Aybaka teekk羹r etti. Sevi癟tekin, 21-24 Kas覺mda Yenikap覺da d羹zenlenecek Ad覺yaman Tan覺t覺m G羹nlerine ilikin s羹ren 癟al覺malar hakk覺nda da bilgi verdi.