Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 Hizmet Kervan覺na Ankaray覺 da Ekledi

H羹seyin Ural Kurucu M羹tevelli heyeti 羹yesi hizmette s覺n覺r yoktur H襤ZMET KERVANIMIZA ANKARAYI DA EKLED襤K

Bundan y覺llar y覺llar 繹nce Ad覺yamanl覺lara ait dernek ve vak覺flar覺m覺z覺n say覺s覺 yok denilecek kadar azd覺.

Bizler, yani Ad覺yamanl覺lar olarak baka illerin vak覺f ve derneklerinden yard覺m isterdik

Y覺llar Sonra Bug羹n Geldiimiz yer Ad覺yaman ve Ad覺yamanl覺lar olarak kabuunu k覺rd覺.

 imdilerde ise her il癟emizin k繹y dernekleri ve vak覺flar覺 olmas覺 bizi mutlu edip gurur duymaktay覺z.

Bu derneklerin ve vak覺flar覺n 繹nc羹s羹 de hi癟 羹phesiz ki Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 olmutur. 1996 y覺l覺nda, b羹y羹k bir boluu doldurmak 羹zere kurulan vakf覺m覺z,  y覺ldan y覺la dallan覺p budaklanarak Ad覺yaman覺n ve Ad覺yamanl覺lar覺n medar覺 iftihar覺 oldu.

Ge癟en 23 y覺lda on binlerce gencimize eitim destei ve ihtiya癟 sahiplerine yurt i癟i ve yurt d覺覺nda insanlara yard覺m yaparak yard覺m eli uzatt覺k.

Bizleri 覺km覺 olduumuz Bu Onurlu yolda Bizi yaln覺z b覺rakmayan t羹m i adamlar覺m覺za, hay覺rseverlerimize teekk羹r ederim.

Burslar覺, 襤mk璽n覺 olandan al覺p ihtiya癟 sahibi olanlara ulat覺rd覺k” ulat覺rmak i癟in k繹pr羹 vazifesi g繹ren Ad覺yamanl覺lar Vakf覺, her alanda binlerce mezun verdi. imdi o mezunlar覺m覺z Ad覺yamanda, doduklar覺 topraklara vefa borcunu 繹d羹yor. Bir k覺sm覺 da yine T羹rkiyenin d繹rt bir yan覺nda vatana, millete hizmet ediyor.

al覺t覺klar覺 kurumlarda ehrimizi b羹y羹k bir baar覺 ile temsil eden hemerilerimiz bizim i癟in gurur kayna覺 oluyor.

Giderek b羹y羹yen Ad覺yamanl覺lar Vakf覺 ailesi, T羹rkiyenin kalbi say覺lan Ankarada da art覺k hizmet halkas覺na yenisini ekledi.

 Ge癟tiimiz g羹nlerde a癟t覺覺m覺z Ankara ubemiz, sadece orada okuyan Ad覺yamanl覺 gen癟lerimizin deil, , Ad覺yamanl覺y覺m diyen herkesin evi olacak.

Ad覺yaman覺n ard覺ndan Ankarada da kendi yerimizi yeni bir ube a癟arak daha 癟ok ihtiya癟 sahibine ulaman覺n k覺vanc覺n覺 ya覺yoruz.

Tarihi Hamam 繹n羹 semtinde vakf覺m覺za, ehrimize bu tarihi binay覺 kazand覺ran, Vak覺f Bakan覺m覺z Sait Aybak ve m羹tevelli heyeti 羹yelerimiz bata olmak 羹zere, y繹netim kurulu 羹yelerimize, komisyon bakanlar覺m覺za ve bu hizmet kervan覺nda ben de var覺m diyen t羹m emei ge癟en maddi ve manevi t羹m g繹n羹l dostlar覺m覺za teekk羹r ediyorum..

Allaha emanet olunuz