Bezmi Alem Valide Sultan Hayat覺 Bezm-簾 lem

Bezm-簾 lem Valide Sultan (1807-2 May覺s 1853[2]), Osmanl覺 Padiah覺 II. Mahmud’un 2. ei ve sultan Abd羹lmecid’in annesidir. Bezm-i-lem “D羹nya meclisi” manas覺na ciro. Osmanl覺 tarihinin en mehur valide sultanlar覺ndan biridir. Hay覺rseverlik ama癟l覺 yapt覺覺 癟al覺malardan 繹t羹r羹 sevilen ve h羹rmet duyulan bir Valide sultan olarak tarihe ge癟mitir.

Hayat覺
Doum yeri ve tarihi ile ilgili kesinlikle haber bulunmamas覺na nazaran minik yata esirciler arac覺l覺覺yla saraya c璽riye olarak sunulan bir G羹rc羹 k覺z覺 meydana geldii arg羹man edilmektedir. Abd羹lmecid tahta 癟覺kt覺覺nda 16 ya覺nda, bizzat de 32 ya覺ndayd覺. Erkek ocuunun h羹k羹mdarl覺覺 癟a覺nda, can verdii tarihe civar覺 14 sene m羹ddetle (bir839-1853) Valide Sultan oluyor. Erkek ocuuna Tanzimat’覺n duyurusu ile ilgili Mustafa Reit Paa’ya g羹venmesini 繹neri ettii s繹ylenir. Bununla Birlikte, Abd羹lmecit’in annesini 癟ok sevdii, h羹k羹metteki naz覺rlar覺 (bakan覺m覺z覺m覺z) se癟erken annesine dan覺t覺覺 bilinmektedir.

Osmanl覺 Padiah覺 II. Mahmut’un 2. ei ve sultan Abd羹lmecit’in annesidir. Bezm-i-lem “D羹nya meclisi” manas覺na ciro. Osmanl覺 tarihinin en mehur valide sultanlar覺ndan biridir. Hay覺rseverlik ama癟l覺 yapt覺覺 癟al覺malardan 繹t羹r羹 sevilen ve h羹rmet duyulan bir Valide sultan olarak tarihe ge癟mitir.

Vefat覺
Bezmialem Sultan 2 May覺s 1853 tarihinde Dolmabah癟e Saray覺’nda 繹l羹m etti ve Divanyolu’ndaki II. Mahmud T羹rbesine g繹m羹ld羹. Garabet Balyan’覺n mimarl覺覺 alt覺nda inaat覺na balatt覺rd覺覺 Dolmabah癟e Camii art覺k bitmemiti. Camiyi olu Sultan Abd羹lmecid annesinin hat覺ras覺na 1855 senesinde tamamlatt覺rarak Bezmialem Valide Sultan Camii ismi alt覺nda faaliyete a癟t覺. Cami her ge癟en g羹n Dolmabah癟e Saray覺na yak覺nl覺覺 sebebiyle Dolmabah癟e Camii olarak an覺lmaa balismi.

K羹癟羹k yata esirciler arac覺l覺覺yla saraya c璽riye olarak sunulan bir G羹rc羹 k覺z覺 meydana geldii bilinmektedir. Musevi as覺ll覺 olduuna iaret eden bir arg羹man da meydana at覺lm覺t覺r. Musevi meydana geldii d羹羹ncesi ise G羹rc羹 Yahudisi olabileceinden ciro.

EN SEV襤LEN VAL襤DE SULTAN
Abd羹lmecit tahta 癟覺kt覺覺nda 16 ya覺nda, bizzat de 32 ya覺ndayd覺. Erkek ocuunun h羹k羹mdarl覺覺 癟a覺nda, can verdii tarihe civar覺 14 sene m羹ddetle (bir839-1853) Valide Sultan oluyor. Erkek ocuuna Tanzimat’覺n duyurusu ile ilgili Mustafa Reit Paa’ya g羹venmesini 繹neri ettii s繹ylenir. Bununla Birlikte Abd羹lmecit’in annesini 癟ok sevdii, h羹k羹metteki naz覺rlar覺 (bakan覺m覺z覺m覺z) se癟erken annesine dan覺t覺覺 bilinmektedir.

ESERLER襤
Bezm-簾 lem Valide Sultan pek癟ok yap覺 yap覺tlar覺n yap覺lmas覺na liderlik etmitir. Bu eserlerden baz覺lar覺 unlard覺r:

Y覺ld覺z Saray覺’ndaki Dilkua Kasr覺 (bir842)
Ma癟ka (bir839), Topkap覺 (bir843) ve Y覺ld覺z’da (bir843) 羹癟 farkl覺 Bezm-簾-lem Valide Sultan emesi
Bezm-簾-lem Valide Sultan Vak覺f Gureba Hastanesi (bir843)
G羹n羹m羹zde Caalolu Anadolu Lisesi’nin binas覺 olarak kullan覺lan Mekteb-i Maarif ve Valide Mektebi (bir850)
Hali癟 羹st羹nde yap覺lm覺 olan 繹nce ahap Galata k繹pr羹s羹 (bir845)
Dolmabah癟e Camii (bir853)
Gureba Hastahanesi Camii (bir845)
Sultanahmet’te 癟ler emesi (bir843)
Silivrikap覺 Uzunyusuf Semtinde Bezmialem emesi (bir84bir)
Gureba-yi M羹slimin Hastahanesi emesi (bir845)
Tarabya’da Bezmialem emesi (bir852-53)
Medine’de Bezmialem Sebili (bir85bir)
Kerbela’da Bezmialem Sebili (bir847)[6]

Osmanl覺 Sultan Eleri ve Anneleri
Valide Sultanlar
Aye Hafsa Sultan Nurbanu Sultan Safiye Sultan Handan Sultan Valide Sultan (I. Mustafa’n覺n annesi) Mahfiruz Hatice Sultan K繹sem Sultan Turhan Hatice Sultan Saliha Dilaub Sultan Emetullah R璽bia G羹ln羶 Sultan Saliha Sultan ehsuvar Sultan Mihriah Valide Sultan Aye Seniyeperver Sultan Nakidil Sultan Bezmi璽lem Valide Sultan Pertevniyal Sultan evkefza Sultan Rah簾me Perest羶 Valide Sultan
Hatunlar
Halime Hatun Malhun Hatun Nil羹fer Hatun Aspor癟a Hatun Theodora Hatun G羹l癟i癟ek Hatun Tamara Hatun Devlet Hatun Devletah Hatun Olivera Despina Hatun Hafsa Hatun Emine Hatun Hatice Halime Hatun H羹ma Hatun Mara Hatun I. G羹lbahar Hatun Sitti M羹krime Hatun i癟ek Hatun G羹lah Hatun Anna Hatun Helena Hatun II. G羹lbahar Hatun I. Aye Hatun H羹sn羹ah Hatun B羹lb羹l Hatun G羹lruh Hatun irin Hatun Nig璽r Hatun II. Aye Hatun
Hasekiler
Mahidevran Haseki Sultan H羹rrem Haseki Sultan G羹lfem Hatun F羹lane Hatun Akile Han覺m Meyliah Hatun Aye Haseki Sultan Hatice Muazzez Sultan H羹ma ah Sultan ivekar Sultan Rabi’a Haseki Sultan
Kad覺nefendiler
Emine Mihriah Bayan Rabia ermi Bayan Aubican Bayan Efendi Tirim羹jgan Kad覺nefendi G羹lcemal Kad覺nefendi D羹zdidil Kad覺nefendi D羹rrinev Kad覺nefendi Hayran覺dil Kad覺nefendi Neerek Kad覺nefendi N璽ziked璽 Kad覺nefendi Bedrifelek Kad覺nefendi Bid璽r Kad覺nefendi Mez簾de Kad覺nefendi M羹fika Kad覺nefendi Emine Nazikeda Nevvare Kad覺nefendi
襤kballer
N羹khet-Sed璽 Han覺m G羹l羹st羹 Han覺m Serfiraz Han覺m Peyveste Han覺m Fatma Pesend Han覺m Behice Han覺m Saliha Naciye Han覺m Nimet Nevzad Han覺mefendi

Bezmialem Valide Camii

Bezmi璽lem Valide Camii Guraba Hastanesi ile apa T覺p Fak羹ltesi aras覺ndad覺r. 1843`de Abd羹lmecit`in annesi Valide Sultan taraf覺ndan yapt覺r覺lm覺t覺r. Tula minareli, ahap 癟at覺l覺 cami Mart 2007 tarihinde onar覺ma al覺nm覺t覺r.

Bezmi璽lem Sultan

Bezmi璽lem (Bezm-i 穩lem)Valide Sultan (1807-2 May覺s 1853) Osmanl覺 Padiah覺 II. Mahmut`un 2. ei ve padiah Abd羹lmecit`in annesidir. “Bezm-i 穩lem“ “D羹nyaya bayram” anlam覺na gelir. Osmanl覺 tarihinin en etkin valide sultanlar覺ndan biridir. Fakat K繹sem Sultan gibi …

Bezmi璽lem Valide Sultan

Bezmi璽lem (Bezm-i 穩lem)Valide Sultan (1807-2 May覺s 1853) Osmanl覺 Padiah覺 II. Mahmut`un 2. ei ve padiah Abd羹lmecit`in annesidir. “Bezm-i 穩lem“ “D羹nya meclisi” anlam覺na gelir. Osmanl覺 tarihinin en tan覺nm覺 valide sultanlar覺ndan biridir. Hay覺rseverlik i癟in …

Bezmialem Valide Sultan Camii (Vak覺f Gureba Camii)

Bezmialem Valide Sultan

Osmanl覺 Valide Sultanlar覺

Valide Sultan (Osmanl覺ca: 塈堹 堻媟塈) Osmanl覺’da Sedef-i D羹rr-i Hilafet olarak da bilinen, Osmanl覺 padiahlar覺n覺n saltanatlar覺 s覺ras覺nda hayatta olan annelerine verilen 羹nvand覺.

Bezmialem Valide Sultan Camii

Dolmabah癟e Camii, Sultan Abd羹lmecit’in annesi Bezmialem Valide Sultan taraf覺ndan balat覺l覺p 繹l羹m羹 羹zerine Sultan Abd羹lmecit taraf覺ndan tamamlanan ve tasar覺m覺 Garabet Balyan’a ait olan bir yap覺d覺r. As覺l ad覺 Bezmialem Valide Sultan Camii olan ama konumu nedeniyle Dolmabah癟e Saray覺 .