Farmakolojik Ve Psikiyatrik Olarak Lityum

Farmakolojik Ve Psikiyatrik Olarak Lityum

Lityumun Anlam覺 Lityum Nedir

Y覺llarca bilim adamlar覺n覺n arat覺rm覺 olduu uzun y覺llar yap覺lan deneyler ve testler sonucu bir tak覺m bulgulara dayal覺 癟al覺malar覺n覺n sonucunda lityum nedir ne ie yarar nerede kullan覺l覺r faydalar覺 ve zararlar覺n覺 yap覺lan tetikler 癟al覺malar sonucunda

1817 senesinde Johan August Arfwedson arac覺l覺覺yla kefedilen, periyodik tabloda alkali metaller grubunda bulunan (bir.Grup), kimyevi bir element durumda olan Lityum’un simgesi Li,atam numaras覺 ise 3’t羹r. Younluu en d羹羹k durumda olan bu metal tabiatta saf takdirde bulunmamaktad覺r. Narin ve g羹m羹羹ms羹 beyaz metal Lityum kekald覺rabilir. Havayla temas覺 sonucu olarak gri bir nitelik al覺r. Bu tepki sonucu olarak lityum oksit, (Li20) olumaktad覺r. Bu oksitlenme ile beraber rengi karar覺r ve lekelenir.

5784_images_(3)Metali doldurma 繹zelliinin sonucu olarak gsm telefonu ve kamera pillerinin dolumunda ve g繹ky羹z羹 ta覺tlar覺nda ala覺m olarak kullan覺lmaktad覺r. Lityum bileiklerinden durumda olan lityum karbonat, al羹minyum imalat覺nda, bununla beraber seramik end羹strisi, bipolar sorun ve manik depresif hastal覺klar覺n rehabilitasyonunda kullan覺lmaktad覺r. Hidrojen gaz覺 imalat覺nda lityum hidr羹r.motor ya覺 ve gres imalat覺nda lityum hidroksit, soutma sistemlerinde ise lityum klor羹r ve brom羹r kullan覺lmaktad覺r. 襤kinci kocaman kullan覺m sahas覺 cam end羹strisi durumda olan lityum, cam end羹strisinde hem bir mineral hem bir de lityum karbonat olarak kullan覺l覺r.

Farmakolojik Ve Psikiyatrik Olarak Lityum

1949 senesinde Avustralyal覺 Pisikiyatrist John Cade, domuzlar 羹st羹nde yapt覺覺 bir denetim ile lityumun sakinletirici tesirini bulmu ve hasta olanlarda denendiinde de lityumun m羹him 繹l癟羹de sakinletirici tesiri meydana geldii g繹r羹lm羹t羹r. Son Zamanlarda Bipolar sorun ve bunal覺m rehabilitasyonunda kullan覺lan Lityum (Eskalith, Lithonate, Lithotabs, Cibalith-S), 繹fke h羹crelerine etkilerinden 繹t羹r羹 hastal覺覺n manik 癟a覺nda, ataklar覺 繹nlemek amac覺yla kullan覺lmaktad覺r. Bipolar Sorun rehabilitasyonunda, 繹ncelikli olarak Lithuril adl覺 ila癟 kullan覺lmaktad覺r. hastal覺覺n manik 癟a覺nda hasta olanlarda fazla hareketlilik, bir s羹r羹 konuma, kendini olduundan kocaman bir yere koyma, sald覺rganl覺k benzeri vaziyetler g繹r羹lmektedir. Bununla Beraber bu d繹nemdeki intihar giriimlerini engelleyebilmek amac覺yla de kullan覺lmaktad覺r. L襤tyum kullan覺lmaya baland覺ktan hemen ard覺ndan 1-3 hafta i癟inde, ataklarda azalma g繹r羹lmektedir. izofren hasta olanlarda antipsikotik rehabilitasyonla beraber lityum kullan覺ld覺覺nda bulgular覺n 5/1 oran覺nda azald覺覺 g繹zlenmektedir. Bir Tak覺m izofren hasta olanlar覺n sald覺rganl覺k g繹sterdii patlamalar, bu y繹ntemle azalt覺labilir.

5784_images_(5)Faydalar覺 meydana gelmesinin yan覺nda, her ila癟 benzeri Lityum i癟erir ila癟lar覺n da yan tesirleri vard覺r. Gastrik huzursuzluk, Kilo alma miktar覺, yorgunluk, bilisel ilevlerde hafif sorun g繹r羹lebilmektedir.Hastalardaki Kilo alma miktar覺 yak覺nt覺s覺n覺n lityumun bedende meydana getirdii 繹demin sonucu olarak olutuu s繹ylenebilir. Bununla Beraber Lityum’u uzunca zaman kullanan hasta olanlarda troid bezindeki i bozukluundan meydana gelen guatr, b繹breklerin 癟al覺mas覺n覺 etkilemesinden 繹t羹r羹 s覺k s覺k idrara 癟覺k覺 benzeri rahats覺zl覺klar meydana geldii g繹r羹lmektedir. Bu hasta olanlar覺n itinal覺 olarak troid ve b繹brek fonksiyonlar覺n覺 en az 1- 3 ayda bir muayene ettirmeleri gerekiyor. Bununla Beraber, bedendeki vitaminleri emme 繹zellii olduundan bu hasta olanlar覺n B12 vitamini destei almas覺 faydal覺 olacakt覺r.

Lityum Eksiklii

Lityum yoksunluundan meydana gelen en bariz rahats覺zl覺klar eklemlerde ar覺, sa癟larda k覺r覺lma, soua kar覺n fazla duyarl覺l覺k, yorgunluk, bunal覺m, imanlama veya zay覺flama, ten kuruluudur. G繹r羹lme s覺kl覺覺 bir s羹r羹 yetersizdir. Cinsiyet ayr覺m覺 g繹zetmeksizin herkeste g繹r羹lebilir. Lityum eksiklii sonucu olarak meydana gelen bu rahats覺zl覺klar, beslenmeye uyar覺 edilerek azalt覺labilir.

襤癟erisinde Lityum Durumda Olan Besinler:

Maden sular覺, i癟me suyu, s羹t,yumurta, zeytin,癟avdar ve tah覺llar, inek cieri, patl覺can, p覺rasa, kereviz,marul, yaprakl覺 sebzeler, patates, domates, portakal ve deniz 羹r羹nlerinde yer almaktad覺r.