G羹ne Alerjisi Tedavisi inko Al覺m覺

G羹ne Alerjisi Tedavisi inko Al覺m覺

G羹nee kar覺n alerjisi olanlar ama癟l覺 yaz tatilini tahmin etmek tek azap halini almaktad覺r. G羹ne alerjisine kar覺n art覺k kesinlikle tek 癟繹z羹m yoktur. G羹ne alerjisi deride k覺zar覺kl覺k, kabarc覺k ve ka覺nt覺ya kap覺 aralamaktad覺r. G羹ne 覺覺覺na pek maruz kal覺nd覺覺 taktirde de iltihaplanmaya kap覺 aralamaktad覺r. Derinin g羹ne 覺覺覺 alarak kahverengilemesi de bu alerjiden 繹t羹r羹 olas覺 olamamaktad覺r. G羹nelenildiinde de deri normal kahverengi nitelik tonunu almamaktad覺r.
G羹ne 覺覺覺nda yer meydan UVB (UltraViole-B “320-250 nm”) deri 羹st羹nde ve aa覺 tabakalar覺nda 繹zg羹r radikallerin oluumunu neden olduundan alerjik tepkiler tetiklenir ve histamin salg覺lanmas覺na sebep olur. Histamin salg覺lanmas覺yla deride ka覺nt覺 ve ka覺maya ilikili olarak da 繹dem gelimektedir. Sonu癟ta inflamasyon (yang覺) bariz olarak kendisini iaret etmektedir. Di-valent 癟inko, bununla birlikte 繹zg羹r radikalleri n繹tralize ederken (antioksidant), histamin salg覺lanmas覺 羹st羹nde de anti-histaminik tesirini g繹stererek g羹ne alerjisinin gelimesine mani olabilmektedir.
Cinko ile ilgili bilmemiz gerekenler
inko esansiyel tek mineraldir. G羹ndelik t羹kettiimiz g覺dalar 羹zerinden itinal覺 olarak almak zorunday覺z. Zira, 癟inko v羹cudumuzda depolanmaz. 襤nsan v羹cudunun aa覺 yukar覺 g羹ndelik gereksinimi 15mg’ d覺r. Bu miktarda 癟inkoyu itinal覺 olarak t羹keteceimiz g覺dalar 羹zerinden almak zorunday覺z. Gebe bayanlar, emziren anne adaylar覺m覺z ve y羹kl羹 bask覺 alt覺nda personelin g羹ndelik 癟inko gereksinimleri 25 mg olmal覺d覺r. Bunun d覺ar覺s覺nda zor spor yapanlar, ileri yata olanlar, diyabetikler, 繹strojen hormonu i癟erir ila癟 kullanan bayanlar ve s覺k i癟ki t羹ketenlerin yeteri kadar seviyede 癟inko al覺mlar覺na uyar覺 etmeleri gerekir.


Neden 癟inko almak zorunday覺z ve 繹nemi?
inko, tahmini 300 羹st羹nde enzimde vazife almaktad覺r. 襤ns羹lin hormonunun depolanmas覺nda ve protein sentezinde vazife meydan en m羹him mineraldir. Testosteron metabolizmas覺n覺n balansl覺 癟al覺mas覺nda, s覺k覺 huylu prostat b羹y羹mesi ik璽yetlerinde, sertleme sorunu hayat覺n覺 s羹rd羹ren erkeklerde 癟inko a癟覺覺n覺n olmamas覺 m羹himdir. Erkeklerde 癟inko 繹l癟羹s羹 en fazla y羹ksek prostat s覺v覺s覺nda yer al覺r. Ayn覺 zamanda kuvvetli tek bellek i癟erisinde 癟inkonun nedenli destekleyici 繹zelliinin olduu unutulmamal覺d覺r.
Koku ya da tat alma sorunu ya覺yorsan覺z, kesinlikle 癟inko eksikliinin olup olmad覺覺na bakt覺rmal覺s覺n覺z. Zira, koku ve tat almadan sorumluluklar覺 bulunan Karboanhidraz-IV enzim aktivitesi 癟inkoya direk bal覺d覺r.
Yaralar覺n iyilemesinde kanda yer meydan fibrin, file yap覺l覺 oluumu kurarak deri 羹zerindeki yaran覺n 癟abuk iyilemesini olana覺 salar. Bu kuruluma kar覺n etki g繹steren DiPeptidyl AminoPeptidaz-4 enziminin aktivitesini zay覺flatarak fibrin 繹rg羹 ebekesini g羹癟lendiren yeniden 癟inkodur. Deri 羹st k覺sm覺na s羹r羹len tek tak覺m kremlerin 癟inko i癟ermesinin en m羹him sebeplerinden tek tanesi de budur.
Eer, vejetaryen iseniz kesinlikle 癟inko destei ama癟l覺 hekiminize dan覺mak zorundas覺n覺z. ocuklar覺n ve gen癟lerin 癟inko a癟覺覺na d羹meleri geliim bozukluklar覺na sebep olur. H羹crelerin b繹l羹nmesinde vazife al覺r.
Deri, ba dokusu ve yaralar覺n iyilemesinde ve ameliyat ard覺ndan 癟inkonun misyonu vazge癟ilmezdir.
inko v羹cudumuzda 癟inko-aspartat, 癟inko-sulfat ve 癟inko-ororat olarak yer al覺r. inkonun bu bileikleri suda tek s羹r羹 癟abuk 癟繹z羹nme niteliine sahip olduundan bu sebeple rahatl覺kla etkin divalent 癟inko olarak vazife yapmaktad覺r.
Ba覺覺kl覺k sistemi h羹creleri 癟inkoya gereksinim duyarlar. Mukozal mimari ve salg覺s覺nda m羹him fonksiyonu vard覺r. A覺zda 癟覺kan aft, 癟inko eksikliine ilikili olabilmektedir. Antioksidant 繹zellii ile hem tek 繹zg羹r radikalleri yok eder hem tek de antiviral 繹zelliinden 繹t羹r羹 mukozal yap覺ya vir羹slerin yap覺mas覺na ve i癟eri girmesine mani olur.
inkonun inflamasyona mani olmas覺 繹zelliinden 繹t羹r羹 deri hastal覺klar覺nda, sedefte, n繹rodermititte, mide ve ba覺rsak mukozas覺n覺n s覺hhatli 癟al覺mas覺nda rol羹n羹n 繹neminden 繹t羹r羹 gastirit, morbus chron, 羹lseratif kolit ve 癟繹lyak hastalar覺nda destek olarak 繹nerilmektedir. Siroz ve eker hastalar覺n覺n hekimleri 癟inko takviyesinin ehemmiyetini vurgulamaktad覺rlar.


inko eksikliinin sebep olduu 繹b羹r ik璽yetler ise s覺ras覺yla;
Sa癟 d繹k羹lmesi, sa癟 k覺r覺lmas覺 ve t覺rnak zay覺fl覺覺
ocuklarda geliim bozukluu
襤tahs覺zl覺k
Gece k繹rl羹羹
Erkeklerde impotans ve sertleme problemleri
Erken doum ina etme riski
Bebein d羹羹k a覺rl覺kta domas覺
Haf覺za g羹癟s羹zl羹羹
S覺k s覺k u癟uk ya da aft ik璽yetinin tekrarlamas覺
Ba覺覺kl覺k sistemi zay覺fl覺覺
Kronik yorgunluk
inko eksiklii yak覺nt覺s覺 olanlar 繹zellikle tek tak覺m tah覺llara kar覺n t羹ketimlerinde 繹l癟羹l羹 olmalar覺 gerekir. Bunun nedeni fitik asit bak覺m覺ndan zengin bulunan buday, soya, m覺s覺r gibi g覺dalar覺n 癟inko, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi minerallarin emilimini azaltmas覺d覺r. Badem, ceviz, f覺nd覺k gibi fazla y羹ksek oranda fitik asit i癟erir g覺dalar覺n t羹ketilmesinde de 繹l癟羹l羹 olmak gerekir.
inko bak覺m覺ndan zengin g覺dalar; kabak 癟ekirdei, tahin (susam ya覺), bitter 癟ikolata, yerf覺st覺覺, peynir, kuzu eti ve deniz 羹r羹nleridir.
inko Takviyesi: G羹ndelik 15 mg l覺k 癟inko takviyesinin g羹ne alerjisine kar覺n tek s羹r羹 kuvvetli tek z覺rh oluturduu g繹zlemlenmitir. inko destei ama癟l覺 eczac覺n覺zdan bilgi al覺n覺z.

 

g羹ne alerjisikesin 癟繹z羹m,g羹ne alerjisiellerde,g羹ne alerjisiibrahim sara癟olu,g羹ne alerjisig繹z,bebeklerdeg羹ne alerjisi, g羹ne alerjisiy羹z imesi,g羹ne alerjisika覺nt覺s覺,g羹ne alerjisii癟in kremler