https Sorunu SSL Hatas覺 Nedir 繹z羹m羹

https Sorunu SSL Hatas覺 Nedir 繹z羹m羹

 


SSL network 羹zerindeki bilgi transferi esnas覺nda g羹venlik ve gizliliin salanmas覺 amac覺yla Netscape arac覺l覺覺yla gelitirilmi bir g羹venlik protokol羹d羹r. 1996 senesinde 3.0 s羹r羹m羹n羹n 癟覺kar覺lmas覺yla an覺nda t羹m Web taray覺c覺lar覺n覺n (Microsoft Explorer, Netscape Navigator vb) destekledii bir standart haline gelmi ve bir s羹r羹 kapsaml覺 uygulama sahalar覺 bulmutur.

SSL sevk edilen bilginin 羹phesiz ve yaln覺zca ger癟ek adreste deifre edilebilmesini olana覺 olana覺 salar. Bilgi g繹nderilmeden 繹ncesinde otomatik olarak ifrelenir ve yaln覺zca ger癟ek m羹teri arac覺l覺覺yla deifre edilebilir. Her 2 tarafta da dorulama ina edilerek ilemin ve bilginin sakl覺l覺覺 ve b羹t羹nl羹羹 korunur.

Veri ak覺覺nda kullan覺lan ifreleme yolunun g羹c羹 kullan覺lan anahtar uzunluuna bal覺d覺r. Anahtar uzunluu bilginin korunmas覺 amac覺yla bir s羹r羹 m羹himdir. rnein; 8 bit 羹zerinden bir iletimin halledilmesi son derece kolayd覺r. Bit, ikilik sayma d羹zeninde bir rakam覺 ifade eder. Bir bit, 0 ya da bir olmak 羹zere 2 癟eitli 繹l癟羹t alabilir. 8 bit ise yaln覺zca 28=256 m羹mk羹n 癟eitli anahtar i癟eren. Bir PC bu 256 癟eitli ihtimali s覺ra ile inceleyerek bir ak覺bete ulaabilir. SSL protokol羹nde 40 bit ve 128 bit ifreleme kullan覺lmaktad覺r. 128 bit ifrelemede 2128 癟eitli anahtar vard覺r ve bu ifrenin 癟繹z羹lebilmesi bir s羹r羹 kocaman bir maliyet ve s羹re gerektirir. Berbat niyetli bir bireyin 128 bit’lik ifreyi 癟繹zebilmesi amac覺yla bir milyon dolar k覺ymetinde mevduat yapt覺ktan an覺nda ard覺ndan 67 sene benzeri bir s羹re harcamas覺 gerekir. Bu 繹rnekten anla覺ld覺覺 benzeri SSL g羹venlik sistemi tam ve kesin bir s覺覺nma olana覺 olana覺 salar. E-Tura SSL Sertifikas覺 2048 bit anahtar uzunluu ile ifreleme yapan SSL sertifikas覺 salamaktad覺r. Bununla Beraber E-Tura 4096 bit anahtar uzunluunda k繹k sertifikas覺na sahip tek T羹rk ve yery羹z羹nde say覺labilir irket i癟erisindedir.

SSL sertifikas覺 muhtevan覺nda bar覺nd覺rd覺覺 verilere g繹re 癟eitli tiplerde olabilmektedir.

SSL Sertifikas覺 Tipleri

E-Tura Standard SSL Sertifikas覺

E-Tura Standard SSL sertifikas覺 2048 bit ifreleme imkan覺 sunan muhtevan覺nda yaln覺zca meydan ismin bulunduu en aa覺 seviye SSL sertifikas覺d覺r. E-Tura Standard SSL sertifikas覺 癟ounlukla bir a 羹zerindeki bilgi al覺veriinin g羹venilirliini salamak amac覺yla kullan覺l覺r. 襤癟eriinde meydan ad覺 sahibi ile ilgili bir bilgi i癟ermedii amac覺yla rastgele bir dok羹man gerekmez. Mesela mail sunucular覺nda mail ak覺覺n覺n g羹venliini salamak amac覺yla, VPN emniyetli balant覺 katmanlar覺 oluturmak amac覺yla.

E-Tura Premium SSL Sertifikas覺

E-Tura Premium SSL Sertifikas覺 muhtevan覺nda kurum / irket bilgilerinin ve meydan ismin bulunduu 羹st seviye SSL sertifikas覺d覺r. E-Tura Premium SSL sertifikas覺 muhtevan覺nda tek bir meydan ad覺 ya da bir s羹r羹 say覺da meydan ad覺 i癟erebilir. SSL sertifikan覺z覺n muhtevan覺nda bir s羹r羹 say覺da meydan ad覺 bar覺nd覺rmas覺n覺 istiyorsan覺z E-Tura Premium MultiDomain SSL sertifikas覺 m羹racaat覺nda bulunmal覺s覺n覺z. SSL sertifikan覺z覺 tek bir meydan ad覺 ve bu meydan yerine ilikin aa覺 meydan isimleri amac覺yla kullanmak istiyorsan覺z E-Tura Premium WildCard SSL sertifikas覺 m羹racaat覺nda bulunmal覺s覺n覺z.
E-Tura Premium SSL Sertifikalar覺 ek olarak 羹st seviye m羹essesesel alanlarda kullan覺lmaktad覺r. Mesela, online sat覺 yapan web sayfalar覺nda, azal覺k talep eden verileri tutan m羹essesesel web sayfalar覺nda kullan覺l覺r.E-Tura Premium SSL sertifikas覺yla beraber 99 TL deerindeki Emniyetli Site Damgay覺 bedava verilmektedir. E-Tura Premium SSL sertifika bavurular覺nda bir tak覺m belgeler istenmektedir. Ayr覺nt覺 amac覺yla SSL M羹racaat覺 Ne T羹rl羹 Yap覺l覺r? bak覺n覺z.

E-Tura Premium MultiDomain SSL Sertifikas覺

E-Tura Premium MultiDomain SSL sertifikas覺 muhtevan覺nda bir s羹r羹 say覺da meydan ismin bar覺nd覺覺 ve irket bilgilerinin de bulunduu 羹st seviye bir SSL sertifikas覺d覺r. E-Tura Premium SSL sertifikas覺 i癟eriine yaz覺lacak durumda durumda olan meydan adlar覺n覺n hepsi sertifika i癟eriine yaz覺lacak durumda durumda olan irkete ilikin olmas覺 gerekiyor. E-Tura Premium SSL sertifikas覺 muhtevan覺nda yer alacak meydan adlar覺n覺n bavuru evresinde belirtilmesi gerekiyor.

rnek:
mail.alanadiniz.com
www.alanadiniz.com
www.alanadinizbir.net
www.alanadiniz2.com.tr, eklinde 癟eitli meydan isimleri tek bir sertifika i癟erisinde yer alabilir.

E-Tura Premium WildCard SSL Sertifikas覺
E-Tura Premium WildCard SSL sertifikas覺 muhtevan覺nda tek bir meydan ad覺 ve bu meydan yerine bal覺 s覺n覺rs覺z aa覺 meydan ad覺 i癟eren 羹st seviye bir SSL sertifikas覺d覺r. E-Tura Premium WildCard SSL sertifikas覺 muhtevan覺nda meydan ad覺 *.alanadiniz.com eklinde bulunur. Bunun anlam覺 meydan ad覺n覺z覺n ba覺na gelecek her hal羹karda SSL sertifikan覺z覺 kullanabilirsiniz.

rnek: Sertifikan覺n i癟erisine *.alanadiniz.com eklinde tek bir meydan ad覺 sertifikan覺z i癟erisine eklenerek s覺n覺rs覺z aa覺 meydan isimleri amac覺yla kullanabilirsiniz.
www.alanadiniz.com
mail.alanadiniz.com
satis.alanadiniz.com
online.alanadiniz.com
diger.alanadiniz.com,…vb.

E-Tura EV SSL Sertifikas覺
EV (Extended Validation) Geniletilmi Onaylama anlam覺na gelmektedir. En 羹st seviye g羹ven 羹r羹n羹d羹r. EV ibaresine sahip durumda durumda olan sertifikalar “Yeil Adres ubuu” 繹zellii ile 繹teki SSL setifikalar覺ndan ayr覺makta ve g羹ven olgusunu g繹rselletirerek, kullan覺c覺lara en 羹st seviyede g羹ven salamaktad覺r.

EV SSL Kullan覺c覺lar覺n覺z覺 Phishing ve benzeri kimlik h覺rs覺zl覺覺 benzeri tehtidlere kar覺 etkin g羹venlik olana覺 olana覺 salar.Kullan覺c覺lar EV SSL kullanan bir internet sitesini ziyaret ettiklerinde, taray覺c覺lar覺n覺n adres 癟ubuu yeil renge d繹ner. Bu g繹rsel uyar覺 t羹m kullan覺c覺lar arac覺l覺覺yla kolayca farkedilir. Yeil adres 癟ubuu i癟erisinde, sertifika sahibi m羹essesenin kimlik verileri ve sertifikan覺n hangi salay覺c覺 arac覺l覺覺yla salamak edildiide hareketli bir ekilde g繹sterilir. Yeil adres 癟ubuu teknolojisi ile kimlik h覺rs覺zl覺覺na g繹re bir bir s羹r羹 sald覺r覺y覺 繹nleyebilir,operasyon maliyetlerinizi d羹羹rebilirsiniz.

Yeil adres 癟ubuu teknolojisi EV SSL, Microsoft Web Explorer 7,Firefox 3.0, Opera 9.5, Safari 3.2, Google Chrome bir.0 ve 羹zeri taray覺c覺lar arac覺l覺覺yla desteklenmektedir. Eyl羹l 2008 istatistiklerine g繹re web 羹st羹nde kullan覺lan taray覺c覺lar覺n %66 ‘s覺 EV SSL desteklemekte ve bu oran h覺zla artmaktad覺r. EV SSL destekli taray覺c覺lar i癟erisinde Microsoft Web Explorer 7 oran覺 %54,61 dir.