Kobi Dan覺manl覺覺 Nedir Nas覺l Kobi Dan覺man覺 Olunur

Kobi Dan覺manl覺覺 Nedir Nas覺l Kobi Dan覺man覺 Olunur

Kobi dan覺man覺 olmak i癟in yapman覺z gereken bilgiler ve yollar覺 Yeni uygulamayla birlikte, art覺k her isteyen ‘KOB襤 Dan覺man覺’ olduunu iddia ederek hizmet sunamayacak. Bundan sonra KOB襤 Dan覺manlar覺n覺n belge sahibi olmalar覺 gerekecek.

KOB襤 dan覺manl覺覺 hakk覺ndaki kavram ve uygulama karmaas覺n覺 gidermek i癟in Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), KOSGEB ile 癟al覺arak, KOB襤 Dan覺manna ilikin Ulusal Meslek Standard覺 ve Ulusal Yeterlilii yay覺nlad覺.

KOB襤’lere, rekabet g羹癟lerini art覺racak, b羹y羹meleri i癟in yol g繹sterecek, yeni pazarlara a癟覺lmas覺n覺 salayacak taktikler verecek, kar覺lat覺klar覺 sorunlar kar覺s覺nda 癟繹z羹m 繹nerileri sunacak olan KOB襤 Dan覺manlar覺, bir anlamda aile hekimleri gibi 癟al覺acak. Bir kii i癟in aile hekimi ne ise KOB襤ler i癟in de dan覺man ayn覺 olacak.

KOB襤ler bundan sonra belgelendirilmi dan覺manlardan ve bu dan覺manlarla 癟al覺an irketlerden hizmet alacaklar.
Mevcut uygulamada 繹zel dan覺manl覺k kurulular覺, 羹niversiteler, baz覺 kamu kurum kurulular覺 ve meslek kurulular覺 taraf覺ndan verilen bu dan覺manl覺k hizmeti kapsam覺nda dan覺manda aranacak nitelikleri tan覺mlanmamaktayd覺. Yeni uygulama ile KOB襤 Dan覺man覺n覺n yapmas覺 gereken i ve bu ii yapacak dan覺manda aranacak nitelikler belirlenmi oldu.
T羹rkiyede KOB襤 Dan覺man覺 alan覺nda, TRKAK ve MYKdan akredite edilmi tek kurum, Sakarya niversitesi-S羹rekli Eitim Uygulama ve Arat覺rma Merkezi (SASEM) olmas覺 sebebi ile belgelendirme s覺nav覺n覺 da SASEM yap覺yor.

Konu ile ilgili olarak Sakarya niversitesi SASEM M羹d羹r羹 Do癟. Dr. Hayrettin ZENG襤N unlar覺 kaydetti; SASEM olarak yakla覺k otuz alanda belgelendirme yap覺yoruz. lkemizin en fazla belgelendirme yapan kurumlar覺ndan biriyiz. KOB襤 Dan覺man覺 alan覺na, halen KOSGEB destei ile dan覺manl覺k hizmeti verenler ve 繹zellikle de banka 癟al覺anlar覺 youn ilgi g繹steriyor. Kat覺l覺m bankalar覺 dahil olmak 羹zere hemen t羹m bankalar覺n 癟al覺anlar覺ndan, kurumsal olarak bavuranlar olduu gibi bireysel bavurular da var. Yak覺n gelecekte TOBB taraf覺ndan 癟al覺anlar覺na zorunluluk getirilecei beklentisi nedeniyle, ticaret ve sanayi odalar覺 癟al覺anlar覺ndan youn kat覺l覺m var.

Do癟. Dr. Zengin s覺nav ile ilgili olarak da u a癟覺klamay覺 yapt覺; s覺nava kat覺l覺mda hi癟bir 繹n koul yok. Halen KOB襤 Dan覺manl覺覺 yapan, ileride bu alan覺 meslek olarak d羹羹nen veya kariyerinde ilerlemek isteyen herkes bavurabilir. KOB襤 sahipleri de s覺nava kat覺larak bilgi d羹zeylerini 繹l癟ebilirler. S覺nav, genel iletmecilik, 羹retim, finans, pazarlama ve insan kaynaklar覺 olmak 羹zere 5 alan覺 kaps覺yor. Adaylar覺n iki s覺nav hakk覺 var ve ikinci haklar覺nda sadece baar覺s覺z olduklar覺 alandan s覺nava girebilecekler. Belge almaya hak kazanan adaylar覺n s覺nav 羹cretlerinin yar覺s覺, MYK taraf覺ndan SASEMe tahsis edilen AB hibe fonlar覺ndan kar覺lanacak. AB Hibelerinden bireysel olarak yararn覺labildii gibi kurumsal olarak da yararlan覺labiliyor. Taraf覺m覺za tahsisli AB Hibe fonu s覺n覺rl覺 olduu i癟in 羹cret iadesinde bavuru s覺ras覺n覺 esas al覺yoruz. Ayr覺ca, kurumsal youn kat覺l覺mlarda yerinde belgelendirme yap覺yoruz. Kurumlarda bavuru say覺s覺 yeterli say覺ya ulat覺覺 takdir de, banka, oda veya ilgili kurumun kendi tesislerinde yap覺c覺lar覺m覺z ile belgelendirme faaliyetini ger癟ekletirerek adaylar覺m覺za kolayl覺k sal覺yoruz. Adaylar覺m覺z覺n s羹recini kolaylat覺rmak i癟in elimizden gelen t羹m 癟abay覺 sarf ediyoruz. zellikle AB Hibesinden kurumsal veya bireysel olarak yararlanmak isteyen kat覺l覺mc覺lar覺n bir an 繹ce bavuru ilemlerini bir an 繹nce ger癟ekletirmeleri gerekiyor. Adaylar覺m覺z, bavuru ilemleri ve s覺nav hakk覺nda detayl覺 bilgiye, BURAYA TIKLAYARAK ulaabilirsiniz.

Do癟. Dr. Zengin, ayr覺ca, 6111 say覺l覺 kanun kapsam覺nda uygulanan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kiileri istihdam eden iverenlerin 48 aya varan iveren primlerinin devlet taraf覺ndan kar覺lanacak olmas覺 nedeniyle, bu alanda kariyer yapmak isteyen 繹zellikle yeni lisans mezunlar覺na bu i f覺rsat覺n覺 ka癟覺rmamalar覺n覺 繹neririm.