Kramp Girmesi Tedavisi Ve Gece Kramp Girmesi

Kramp Girmesi Tedavisi Ve Gece Kramp Girmesi

Belirli veya belirsiz zamanlarda Ne zaman Kramp girecei hi癟 belli olmaz bu sebep den dolay覺 dikkat etmemiz gereken Unsurlar Ve Uygulamalar Duyarl覺 Olamam覺z Gerekli Uykuda bacak kramplar覺, bacaklarda bilhassa bald覺r, ayak zemini kaslar覺 bazen uyluk kaslar覺n覺nda anl覺k kuvvetli ar覺l覺 kas kas覺lmas覺d覺r. Bald覺rdaki kas kramp覺nda kas sertlemi ve basmakla ar覺l覺d覺r, o s覺rada ayak parmaklar覺 ve ayak bilei aa覺ya ger癟ek k覺vr覺lm覺t覺r. Kramplar birden 癟ok saniye ile dakikalar s羹resince s羹rebilir ve kendi kendine d羹zelir. Kramp bittikten ard覺ndan o kasta ar覺 saatler s羹resince s羹rebilir. ou hastada bacak kramplar覺 gece uykuda ciro, fakat bir tak覺m hasta olanlarda zaman i癟inde de g繹r羹l羹r. 襤nsanlar覺n 癟ounda gece kramplar覺 hayatlar覺 s羹resince pek s覺k olmayarak g繹r羹lebilir ve bu vaziyette normal onay edilir. Fakat gece kramplar覺 s覺k meydana 癟覺k覺yor ve gece s羹resince bir癟ok kereler meydana geliyorsa hastan覺n hayat kalitesi istikametinden kritik s覺k覺nt覺 oluturur. Baz覺lar覺 kramplar esnas覺nda ayaklar覺n覺 gererek, bundan kurtulabilirler. Fakat tekrardan de uykuya dalmadan 繹ncesinde ve uykuda ar覺yla uyanma s覺ksa, kramplar s覺k覺nt覺 oluturur.
Yal覺 bireylerin 癟ounda hayat覺nda en az bir defa gece kramp覺 hikayesi vard覺r. Bir topluluk bazl覺 癟al覺mada ihtiyar bireylerin %50’sinden fazlas覺nda gece kramplar覺n覺n meydana geldii g繹sterilmitir. Bayanlar ve erkeklerde g繹r羹lme s覺kl覺覺 istikametinden farkl覺l覺k yoktur. Gece kramplar覺n覺n g繹r羹lme s覺kl覺覺 ya ilerledik癟e artmaktad覺r. Gece kramplar覺 hamilelikte de s覺k olarak g繹r羹l羹r ve hamilelik ay覺ylarledik癟e kramp s覺kl覺覺 ve iddeti artabilir.
Kramplar覺n 繹mr羹 2- 10 dk aralar覺nda s羹rebilir.

Kramplar ne t羹rl羹 oluur?
Kramp bir kasa ilikin kas覺lma birimlerinin (motor 羹nit denir) t羹m羹n羹n birden 癟ok derecede atalenerek, kas覺n maksimum g羹c羹nde kas覺lmas覺 durumudur. Gece kramplar覺 uykunun REM 癟a覺 dahil olmak 羹zere b羹t羹n d繹nemlerinde g繹r羹lebilir. Kramp esnas覺nda elektromiyografik olarak kay覺tlama yap覺l覺rsa kas覺lma birimlerinin 癟ok y羹kl羹 bir ateleme yapt覺klar覺 g繹r羹l羹r. Bunun sebebi omurilikte 繹n boynuz olarak bilinen alanda yer alan 繹fke h羹cresinin y羹kl羹 ateleme yapmalar覺, sonras覺nda da y羹kl羹 bir kas kas覺lmas覺n覺n olumas覺d覺r. Bu vakan覺n sebebi 繹n boynuz h羹cresinin 癟ok uyar覺labilir olmas覺, kendi kendine atelenmesi, anormal kas-sinir kavaa覺 aktivitesi, kas liflerinde kas覺lmaya vaziyette olan eilimin 癟oalmas覺 ve 癟ok hassasl覺k, sinirden kasa erien rastgele bir sinyalin komu kas liflerine de yay覺larak kas覺lman覺n iddetinin 癟oalmas覺 olabilmektedir. Kramp esnas覺nda kas anormal derecede pek kas覺ld覺覺ndan boyu tolere edilebilenden daha pek k覺sal覺r. Bu s覺rada kasta oksijen t羹kenmesi ve farkl覺 metabolitlerin birilimi ile ar覺 oluur. Son senelerde meydana at覺lan bir g繹r羹e y繹nelik ilerliyen yala beraber tendon boyunda ve elastikiyetinde azalma olumakta ve kas覺n yersiz kas覺lmas覺yla kolayl覺kla gece kramplar覺 olumaktad覺r. Bilhassa ail tendonunda bu k覺salma daha pek olduundan gastrokinemeus kas覺nda (bald覺r arka y羹z羹ndeki kas) kramplar daha s覺k g繹r羹lmektedir. Bu hipoteze y繹nelik kramplar bilhassa 癟繹melme esnas覺nda bu kas覺n boyu uzad覺覺ndan kasta tepki olarak kas覺lma olumakta ve kramp meydana gelmesi kolaylamaktad覺r. Bir Tak覺m iddialara y繹nelik gece kramplar覺nda genetik etmenler de g繹sterili olmaktad覺r.

Gece kramplar覺 tehii
Gece kramplar覺 tan覺s覺, gece uyku esnas覺nda 癟ounlukla bacaklarda, bald覺r ve ayak adalelerinde ar覺l覺 dakikalar devam eden, uykudan uyand覺ran kuvvetli kas覺lmalar覺n hasta arac覺l覺覺yla tan覺mlan覺yor olmas覺yla kolayl覺kla konur.
Ancak ciddi vaziyette olan gece kramplar覺yla kar覺abilen veya genellikle kramplara ne sebeple olabilen hastal覺klar覺n sebeplerle ay覺r覺m覺n覺n ina edilmesi ve altta yatan nedenlerin meydana konabilmesidir. Burada hastan覺n detayl覺 n繹rolojik muayenesi, rahats覺zl覺k 繹yk羹s羹 tan覺sal aamada 繹nce basamakt覺r. Rahats覺z bacaklar sendromu (restless legs sendromu), uykuda periyodik bacak hareketleri, nokturnal miyoklonus, arteriyel ve ven繹z dola覺m bozukluu, periferik n繹ropati, distoni benzeri vaziyetler gece kramplar覺yla kar覺abilir. Bu durumlardan ay覺r覺m ama癟l覺 rahats覺zl覺k 繹yk羹s羹, n繹rolojik kontrol, EMG, uyku incelemesi benzeri tetkikler gerekebilir. Rahats覺z bacaklar sendromu ve gece kramplar覺n覺n s覺k癟a beraber bulunabildii g繹z 繹n羹nde tutulmal覺d覺r.

Gece kramplar覺n覺 kolaylat覺ran nedenler nelerdir?
Eer gece kramplar覺na ne sebeple olabilecek altta yatan bir farkl覺 rahats覺zl覺k yoksa bu durum idiopatik gece kramplar覺 olarak adland覺r覺l覺r. Gece kramplar覺na ne sebeple olabilecek bir癟ok n繹rolojik ve dahili rahats覺zl覺k vard覺r. Bunlar, bel f覺t覺klar覺, 繹fke s覺k覺malar覺, n繹ropati, distoni, parkinson rahats覺zl覺覺, motor n繹ron rahats覺zl覺覺, multiple skleroz, hipotiroidi, diabetes mellit羹s, hipokalsemi, hipertiroidi, addison rahats覺zl覺覺, hipoglisemi, hiperkalemi, hiponatremi, diyaliz, hipomagnezemi, uzun s羹reli ishal, damarsal yetersizlikler, doum kontrol haplar覺, di羹retik alkol, steroid, lityum, kolesterol ila癟lar覺 (fibratlar), kurun toksikasyonu, McArdle rahats覺zl覺覺, otozomal dominant kramp hastal覺覺d覺r.

Gece kramplar覺ndan yak覺nan hasta olanlarda yard覺mc覺 tetkikler
襤diopatik gece kramplar覺yla kar覺abilen dier sebepleri belirlemek ama癟l覺, g羹zel bir n繹rolojik muayenenin yan覺s覺ra tiroid fonksiyon testleri, kan ekeri, kan demiri ve ferritin d羹zeyleri, 羹re, kreatinin, kanda Na, K, Ca ve Mg d羹zeyleri, EMG, uyku testi benzeri ek tetkilere gereksinim duyulabilir.
Gece Kramplar覺n覺n Tedavisi
Tedavide 繹nce basamak altta yatabilecek hastal覺klar覺 tespit ederek iyiletirme etmektir. Eer bunun benzeri bir ne sebeple bulunmazsa ve gece kramplar覺 en az 2 ayd覺r s羹r羹yor ve haftada en az birden 癟ok gece ve gecede birden 癟ok meydana 癟覺k覺yorsa iyiletirme d羹羹n羹l羹r. Tedavide 繹nce basamak hastalara ayak bilei germe ve geveme egzersizleri vermektir. Eer bu t羹r y繹ntemler ile s覺k覺nt覺 癟繹z羹lemiyorsa o zaman ila癟 tedavisine bavurulur. 襤la癟 tedavisinde kinin, E vitamini, magnezyum, kalsiyum vb. 繹nerilebilmektedir.

kramp girmesinin nedeni,kramp girmesi hangi vitamin eksiklii,kramp girmesi neyin belirtisi, kramp girmesini 繹nlemek,kramp girmesine hangi doktor bakar,kramp girmesine ne iyi gelir,kramp girmesine ne yap覺l覺r,kramp girmesini nas覺l 繹nleriz,kramp girmesi, gecekramp girmesi, uykuda kramp girmesi,kramp girmesini nas覺l 繹nleriz,kramp girmesi nedir,kramp girmesi nedenleri,kramp girmesi nas覺l ge癟er,