Moolistan’覺n y繹neticileri T羹rkiye’de yetiecek

T羹rkiye ve Orta Dou Amme 襤daresi Enstit羹s羹 (TODA襤E) ile Moolistan Y繹netim Akademisi aras覺nda, Moolistan’覺n bakenti Ulan Bator’da 癟eitli arat覺rma ve eitim programlar覺n覺 kapsayan mutabakat zapt覺 imzaland覺.

TODA襤E Genel M羹d羹r羹 Prof. Dr. Onur Ender Aslan, yapt覺覺 a癟覺klamada, iki kurum aras覺nda imzalanan mutabakat zapt覺 ile Mool kamu y繹neticilerine y繹nelik eitim, arat覺rma ve yay覺n faaliyetlerinde bulunacaklar覺n覺 bildirdi.

Yak覺n zamanda Moolistan’dan T羹rkiye’ye gelecek belediye bakanlar覺 ve 癟al覺anlar覺na y繹nelik etim program覺 balatacaklar覺n覺 dile getiren Aslan, “Bunun d覺覺nda 繹zellikle Mool kamu y繹neticilerine y繹nelik bu y覺l 2 kii olmak 羹zere y羹ksek lisans ve doktora bursu vereceiz. n羹m羹zdeki y覺llarda bu burs yeni 繹renciler ile devam edecek.” dedi.

Moolistan ve T羹rkiye’nin, kadim y繹netim k羹lt羹r羹ne sahip 羹lkeler olduuna dikkati 癟eken Aslan, iki 羹lkenin y繹netim geleneklerini inceleyen ortak arat覺rma projesi balatacaklar覺n覺 belirtti.

Aslan, Moolistan’覺n T羹rkiye i癟in 繹nemli bir corafya olduuna iaret ederek, “Bilge Tonyukuk An覺t覺 ve Orhun Yaz覺tlar覺, T羹rklerin ilk temel yaz覺l覺 belgeleridir. Bu yaz覺tlar, devlet y繹netimi geleneimizin ilk defa ifade edildii bin 500 y覺ll覺k belgelerdir. Bu kapsamda, TODA襤E’nin Moolistan’da kamu y繹netimine y繹nelik arat覺rma faaliyetleri genileyecektir.” diye konutu.

Moolistan Y繹netim Akademisi Rekt繹r羹 Prof. Dr. Z羹lfikar Sarkit de G繹kt羹rk Devleti’nin bu topraklarda kurulduunu an覺msatarak, “Burada 癟ok g羹癟l羹 bir T羹rk devlet gelenei vard覺. Onun etkisi halen bu corafyada devam etmektedir. G繹kt羹rklerden sonra Uygurlar, K覺rg覺zlar ve Moollar, T羹rklerin o kadim devlet geleneine bal覺 olarak bu topraklarda kendi devletlerini kurmulard覺r. Bu nedenlerden dolay覺 T羹rkiye ile Moolistan ars覺nda s覺cak ve yak覺n ilikilerin kurulmas覺 m羹mk羹nd羹r.” ifadelerini kulland覺.

襤ki kurum aras覺nda yap覺lan anlama ile 繹retim g繹revlisi ve 繹renci deiim program覺 ger癟ekleeceini bildiren Sarkit, buna ilave olarak k覺sa d繹nemli eitim programlar覺 d羹zenleneceini s繹yledi.

Balang覺癟 olarak Moolistan’daki belediye y繹neticilerinin T羹rkiye’de eitimi alacaklar覺n覺, bu eitimde T羹rkiye’nin belediyecilik ve kentleme tecr羹belerinin aktar覺laca覺n覺 anlatan Sarkit, “襤ki 羹lkede k覺sa d繹nemli ortak seminerler ve arat覺rma programlar覺 olacak. T羹m bu 癟al覺malar, T羹rkiye i癟in Moolistan’覺 tan覺mak, bizim i癟in de T羹rkiye’yi tan覺mak ve tecr羹belerini 繹renmek i癟in 繹nemli bir f覺rsat.” eklinde konutu.