Troid bezi ve sa癟 d繹k羹lmesi etkenleri

Troid bezi ve sa癟 d繹k羹lmesi etkenleri

Herhangi bir sebep olmadan sa癟 d繹k羹lmesi ya覺yorsan覺z, hipotiroidizm potansiyel nedenlerden biri olabileceinden tiroid testlerini yapt覺rmal覺s覺n覺z. Bu konuda daha 癟ok haber okumaya devam edin.

Sa癟 d繹k羹lmesi, hem erkekler hem bir de bayanlar i癟in toplumsal utan癟 yaratabilir. Sa癟 d繹k羹lmesi naturel bir aama meydana gelmesine nazaran, erken yata ortaya 癟覺karsa bir癟ok birey i癟inse endie kayna覺d覺r. Bazen sa癟lar覺n覺zda anl覺k bir d繹k羹lme balar. Sa癟 uzman覺na dan覺san覺z da, sa癟 bak覺m 羹r羹nlerinizi deitirseniz de sa癟 d繹k羹lmesi s羹rd羹r羹r . En bitiminde bir doktora dan覺t覺覺n覺zda ise bir tak覺m kan analizleri yapmay覺 繹nerecektir. Bu makalede tiroid hormonunun bozukluklar覺na ilikili olarak sa癟 d繹k羹lmesine neden olan durumlardan bahsedeceiz.

Tiroid bozukluu sa癟 d繹k羹lmesine etkendir.

Tiroid, boaz k覺sm覺nda yer alan minik bir bezdir. Kelebee benzer bir ekle sahiptir ve v羹cudun en m羹him bezlerinden biridir. Asal olarak v羹cudun uyumlu metabolizmas覺ndan biridir. Karbonhidratlar覺n, yalar覺n ve proteinlerin mod羹lasyonu ve bedendeki enerji yap覺m覺 tiroid bezinin sayesinde ger癟ekleir. Bununla beraber , bazen bir tak覺m sebeplerden nazaran tiroid bezinin yeteri kadar miktarda hormon 羹retmesi baar覺s覺z olabilir . Bu vaziyet “hipotiroidizm” ya da “d羹羹k tiroid” olarak bilinir. Hipotiroidizm ile ilikili farkl覺 semptomlar vard覺r, sa癟 d繹k羹lmesi de bunlardan biridir. Bununla beraber imanlama , bunal覺m , sinirlilik, yorgunluk ve kuru ten benzeri bulgular de g繹zlenir.

Tiroid bezinin hata 癟al覺mas覺 sebebiyle k覺l folik羹llerinin ger癟ek metabolizmas覺 ama癟l覺 gerekli durumda olan hormonlar olumaz. Bu nedenle, sa癟 folik羹lleri uyku mertebesine ge癟er. Sa癟lar bu s羹re癟te daha uzunca zaman kald覺k癟a 繹l羹rler ve d羹erler. 襤kinci olarak metabolizma eksiklii sa癟larda protein ve vitamin eksikliine sokak a癟ar . Sa癟lar bu vitamin ve protein eksiklii sebebiyle d羹zg羹n uzayamaz. Buna Bal覺 Olarak k覺r覺lganla覺r, kabala覺r ve d繹k羹l羹r. Uyar覺 癟ekilmesi gerekli durumda olan m羹him bir husus, hipotiroidizm sebebiyle yaln覺zca sa癟lar覺n覺z d繹k羹lmez. Kalar, yer altlar覺 ve cinsel organlarda yer alan k覺llar da k覺r覺lgan duruma ciro ve bu problemler sebebinden d繹k羹lebilir.

Hipotiroidizm insanlardaki sa癟 d繹k羹lmesinin en m羹him nedenlerinden biri meydana gelmesine nazaran , “hipertiroidizm” benzer sebeplerden biri olabilmektedir . Hipertiroidizm, tiroid hormonun fazla yap覺m覺 olduunda gelien bir vaziyettir . Graves rahats覺zl覺覺 , hipertiroidizmin 癟eitlerinden biridir ve hipertiroidizmi durumda olan bireylerin %80 ‘inde g繹r羹lmektedir. Kilo kayb覺 ya da Kilo alma miktar覺 , sinirlilik, endie , yorgunluk, 癟arp覺nt覺, titreme, t覺rnak deiiklikleri ve sa癟 d繹k羹lmesi, hipertiroidizm ya da fazla etkin tiroid hormonun semptomlar覺d覺r.

Tiroid Bozukluklar覺 ve Sa癟 D繹k羹lmesinin Tedavisi

Bilinen rastgele bir sebebi olmadan sa癟 d繹k羹lmesi problemi ya覺yorsan覺z, an覺nda bir doktora bavurman覺z en g羹zel 癟繹z羹m olacakt覺r. Benzer bi癟imde sa癟 d繹k羹lmesi ile beraber yukar覺da anlat覺lan belirtilerin rastgele bir tanesini g繹zlemlediyseniz, bu vaziyetin nedenini tan覺 etmek ama癟l覺 bir doktora dan覺mal覺s覺n覺z gerekir. Tiroid testleri hipotiroidi ve hipertiroidi hastal覺klar覺n覺n tehisinde destek癟i olmaktad覺r. Hekimin re癟eteleyecei tiroid problemi iyiletirme metotlar覺 vard覺r. 襤kincisi, doktor sa癟 d繹k羹lmesini durdurmak ve tiroid s覺k覺nt覺lar覺n覺 iyiletirme etmek ama癟l覺 tespit edecek takviyeleri ya da naturel ila癟lar覺 繹nerebilir. ayet otoimm羹n bir bozukluktan dolay覺 vaziyet ortaya 癟覺karsa, doktor ba覺覺kl覺k sistemini bask覺lamak ama癟l覺 ila癟lar re癟ete eder. Iyiletirme metotlar覺 sa癟 d繹k羹lmesini durdurmada etkilidir, fakat sa癟lar覺n tekrar b羹y羹mesine kar覺 rastgele bir iyiletirme yoktur!

Tiroid problemlerinin belirtilerini iyice kavray覺p, bir an 繹ncesinde bir doktora dan覺mal覺s覺n覺z. ayet tiroid testleriniz normal 癟覺karsa bir sa癟 uzman覺na dan覺arak sa癟 d繹k羹lmesine ne sebeple durumda olan 繹b羹r sebepleri arat覺rabilirsiniz. S覺hhatle kal覺n!