lkemizi Tehdit Alt覺na Alan Mavi Balina Oyunu

lkemizi Tehdit Alt覺na Alan Mavi Balina Oyunu

lkemizi Tehdit alt覺na alan oyunlar覺n aras覺nda yer alan mavi balina oyunu 羹lkemizde son kurban覺 Bursa dan bir gen癟 oldu h覺zla gen癟ler ars覺nda yayg覺nlaan sonucu 繹l羹mle sonu癟lanan bu oyun aileleri tedirgin etmektedir gen癟lerimizi yapamazs覺n edemezsin gibi bir k覺k覺rtmayla oyun aamalar覺n覺 ge癟meleri i癟in tevikte bulunmas覺 ard覺nda 繹l羹me tevike kadar giden mavi balina oyunu .

Gen癟ler aralar覺nda da覺lan ve hayat genelinde birden fazla intihar olay覺yla badat覺r覺lan Mavi Balina isimli oyununun yarat覺c覺s覺 Rusya’da 3 sene mapus cezas覺na 癟arpt覺r覺ld覺. Fakat “oyunla” ilikilendirilen 繹l羹mler sonlanm覺 deil.

Son olarak Ordu’da bir gencin oyun sonras覺nda hayat覺na k覺yd覺覺 iddia edildi. 襤hlas Bilgi Ajans覺’na g繹re, Mavi Balina‘n覺n bug羹ne kadar T羹rkiye’de 142 gencin intihar覺yla irtibatl覺 olabilecei dile getiriliyor. Peki hayat genelinde da birden fazla bireyin intihar覺na ne sebeple olmu olabilecei anlat覺lan oyundan kurtulanlar, Mavi Balina i癟in ne diyor?

Bu oyuna bir ekilde dahil olan kiilerden, 癟ou kuvvet i癟erir 50 direktifi mahaline getirmesi isteniyor.

50 g羹ndelik bir vakti i癟eren bu komutlar aralar覺nda derin olmayacak ekliyle kol ve bacaklar覺n kesilmesi, tespit edecek bir zaman s羹resince kimse ile g繹r羹羹lmemesi, y羹ksek sesli olarak m羹zik dinlenilmesi benzeri s羹re癟ler bulunuyor.

50. g羹n羹n bitiminde ise kiiye son d繹nem durumda olan “y羹ksekten atlayarak ya da kendini asarak” hayat覺na k覺yma komutu veriliyor.

“Mavi Balina” isimli oyunda y繹netici konumunda durumda olan bireylerin, ahsi bilgilerini ele ge癟irdikleri kurbanlar覺na antaj da yapt覺覺 b繹yle oyunda kalmaya zorlad覺klar覺 dile getiriliyor.

WhatsApp iletisi ile itirak eden bir link ile kat覺ld覺
Hindistan’覺n g羹ney dousundaki Karaikal kentinde hayat覺n覺 s羹rd羹ren 22 yalar覺ndaki Alexander isimli bir birey de, intihar oyunundan kardeinin vaziyetten haberdar olarak polise bilgi vermesi ile kurtuldu.

22 yalar覺ndaki gen癟 erkek, Mavi Balina oyunu ile WhatsApp iletileme yaz覺l覺m覺 羹zerinden kendisine yollanan bir link taraf覺ndan tan覺t覺覺n覺 izah ederek unlar覺 s繹yledi:

“Mavi Balina telefona indirilen bir uygulama deil. Oyun, link taraf覺ndan bireylerin bir y繹netici arac覺l覺覺yla y繹nlendirilmesi ile oynan覺yor. Y繹netici arac覺l覺覺yla verilen sorumluluklar覺n, gece yar覺s覺ndan ard覺ndan saat 02:00’da ger癟ekletirilmesi isteniyor. 襤lk birden 癟ok g羹n ahsi verilerin ve resimlerin payla覺lmas覺ndan meydana geliyor ve bunlar y繹netici arac覺l覺覺yla toplan覺yor.

Alexander, 50 evreden meydana itirak eden s羹recin en 羹nl羹 g繹revlerinden bir tanesini mahaline getirdiini de anlat覺yor:

“Akkaraivattam mezarl覺覺na da gece yar覺s覺 benzeri gittim ve burada bir selfie 癟ekerek toplumsal bas覺nda bu resimi paylat覺m. Her g羹n tek ba覺ma Korku i癟erikli filmler seyretmek zorundayd覺m ki bunun da maksad覺 kurbanlar覺n korku aras覺nda yaamas覺n覺 salamakt覺

“Bu tam olarak bir sanal vefat tuza覺… ok ac覺 veren bir deneyim. Oyuna kat覺ld覺ktan ard覺ndan insanlarla konumay覺 b覺rakt覺m ve odama kapand覺m. Oyundan 癟覺kmak istesem de baaramad覺m.”

NDTV isimli yay覺m kuruluunun haberine g繹re, Alexander, zab覺ta evine geldii s覺rada koluna b覺癟akla balina kaz覺mak 羹zereydi.

‘Eer tamamlamazsam annem can verecekti’
l羹ml羹 vakalar覺n son aylarda gittik癟e artt覺覺 Hindistan’da, 17 yalar覺ndaki bir k覺z g繹le atlayarak intihar etmek 羹zere iken kurtar覺ld覺.

Oyuna telefonu taraf覺ndan kat覺ld覺覺n覺 anlatan k覺z, g羹venlik g繹revlilerine “son aamay覺” mahaline getirmek 羹zere meydana geldiini da ifade etti.

Gen癟 k覺z覺n, kendisini kurtaran zab覺ta memuruna, “Eer misyonu tamamlamazsam annem 繹lecekti” dedii belirtildi.

Temmuz ay覺 i癟inde 14 yalar覺ndaki Manpreet Singh isimli bir Hintli gen癟 da Mavi Balina isimli oyunu oynad覺覺n覺 arkadalar覺na s繹yledikten birden 癟ok g羹n ard覺ndan hayat覺na k覺ym覺t覺.

‘Oyunun sonu, s羹renin doldu’
2015 senesinde Rusya’da balayan ak覺m覺n kurbanlar覺 genellikle “daha pratik y繹nlendirilebilir” 18 ya alt覺 gen癟lerden oluuyordu.

Ancak seneler aras覺nda vakalar覺n ya aral覺覺 da deimeye balad覺. Haziran ay覺 aras覺nda Arjantin’de kendisini bir su tank覺n覺n 羹zerinden atmak istiyorken kurtar覺lan birey 22 ya覺nda bir anneydi.

Gen癟 bayan覺n kendisini kurtaran polislere, Mavi Balina oyununu oynad覺覺n覺 s繹yledii aktar覺ld覺.

22 yalar覺ndaki Arjantinli annenin intihara kalk覺madan 繹ncesinde, “Oyunun sonu, s羹renin doldu” isimli bir k覺sa mesaj ald覺覺n覺 s繹yledii de dile getirildi.

 

Kurbanlar覺n覺 ‘biyolojik at覺klar’ olarak tan覺mlam覺t覺
Oyunun kurucusu 22 yalar覺ndaki Philipp Budeikin, Rusya’da 癟覺kar覺ld覺覺 savc覺l覺k arac覺l覺覺yla 3 sene mapus cezas覺na 癟arpt覺r覺ld覺. Fakat en az 15 intihar olay覺 ile ilikilendirilen Budeikin’e verilen bu ceza Rus kamuoyunda tart覺ma yaratt覺.

2016 senesi Kas覺m ay覺 i癟inde g繹zalt覺na al覺nan, Budeikin, durumalardan birinde, toplumda temizlik yapt覺覺n覺 s繹yleyerek, kurbanlar覺n覺 “biyolojik at覺klar” olarak tan覺mlam覺t覺.

Bilgi Teknolojileri ve 襤letiim Kurumu (BTK), T羹rkiyede ve d羹nyada intiharlara yol a癟t覺覺 belirtilen Mavi Balina (Blue Whale) oyununun 癟ocuklar ve gen癟ler i癟in yaratt覺覺 tehlikelere ilikin aileleri uyard覺.

BTKdan yap覺lan a癟覺klamada, Mavi Balina adl覺 katil oyunun d羹nyada 130 gencin intihar覺na sebep olduu, 癟ocuklar覺 ve gen癟leri tehdit ettii bildirildi.

T羹rkiyede yaanan intihar vakalar覺na da iaret edilen a癟覺klamada, BTKn覺n konuyla ilgili tespitleri payla覺ld覺.

A癟覺klamaya g繹re oyun, taray覺c覺 tabanl覺 deil ve sosyal medya gibi ortamlarda oyun y繹neticisi taraf覺ndan gizlice g繹nderilen linklerle 癟ocuklara ula覺yor. Oyunun engellenmesine y繹nelik standart bir adresi bulunmuyor. Oyun, kullan覺c覺lar aras覺nda 繹zel linkler payla覺larak oynat覺l覺yor.

Ailelerin, 癟ocuklar覺n覺n internette ve sosyal medyada oynad覺覺 oyunlardan yapt覺klar覺ndan mutlaka haberdar olmas覺 gerektii vurgulanan a癟覺klamada, u uyar覺larda bulundu:

Oyunu oynamak isteyen kiilere, s繹zde oyunun y繹neticisi g繹r羹n羹m羹ndeki internet korsanlar覺 taraf覺ndan vir羹s i癟erikli bir link g繹nderiliyor. G繹nderilen bu linkle kiisel bilgileri oltalama (Phishing) yoluyla 癟al覺nan gen癟ler yak覺n 癟evrelerindeki kiilerle ilgili tehdit, antaj ve siber zorbal覺a maruz kal覺yorlar. Oyuna kat覺lan kiilerin, oyun 羹reticisinin bilin癟li tercihiyle gece saatlerinde yap覺lmas覺 istenen 癟eitli ve 羹rk羹t羹c羹 g繹revlerle ruh sal覺klar覺 bozuluyor. 50 g羹n boyunca devam eden bu s羹recin sonunda, oyunu oynayan kiiler 羹zerinde yanl覺 deer yarg覺lar覺 ve deersizlik hissi uyand覺r覺l覺yor son g繹rev olarak intihara y繹nlendirme salan覺yor.

BUNLARA D襤KKAT ED襤N

A癟覺klamada, g羹n羹m羹zde modern hayat覺n ve dijitallemenin etkisiyle 癟ocuklar覺n ve gen癟lerin internette yaln覺z ge癟irdikleri s羹renin artt覺覺na deinilerek, G羹n羹m羹zde 癟ocuklar覺n evde bilgisayar ba覺nda olmalar覺 onlar覺n g羹vende olduklar覺 anlam覺na gelmiyor. deerlendirmesinde bulunuldu.

Dikkat edilmesi gereken konular ise 繹yle s覺raland覺:

ocuklar覺n sosyal medya ve internet ortam覺nda bu tarz tuzaklara d羹羹p, 羹z羹c羹 olaylar覺n yaanmamas覺 i癟in aileler, 癟ocuklar覺n覺n internet kullanma al覺kanl覺klar覺n覺 mutlaka takip etmeliler.

Aileler, 癟ocuklar覺n oynad覺klar覺 oyunlar覺 mutlaka birlikte belirlemeliler.

Oyun ba覺nda ve internette ge癟irilen s羹renin s覺n覺rland覺r覺lmas覺 ve oyunun 癟ocuklar覺n ya覺na uygun olmas覺 gerekir.

襤nternet ortam覺nda bilinmeyen yabanc覺lara kar覺 羹pheyle yakla覺lmas覺 ve bu kiilerin hayat覺 a癟覺s覺ndan tehlikeli sonu癟lar dourabilecei 癟ocuklara mutlaka anlat覺lmal覺.

Aileler bu konuda sorumlu ebeveyn yakla覺mlar覺 sergilemeli, gerekirse bir uzmandan destek almal覺, 癟ocuklar覺n覺 sosyal aktivitelere y繹nlendirmeli ve sosyal payla覺m alar覺nda onlarla arkadal覺k ederek, internet ad覺mlar覺ndan haberdar olmal覺lar.